четвртак, 13. септембар 2012.

Утеривачи дугова су стигли и у Смедеревску Паланку


Ових дана пошта Смедеревске Паланке је преоптерећена препорученим пошиљкама извесног Жарка Димитријевића из Ниша, који се представља као извршитељ, и који у партнерству са извесним  Миодрагом Радојковићем из Велике Плане, који се представља као адвокат, траже извршење на  основу веродостојне исправе ради остварења новчаног потраживања по основу извршених комуналних и сличних услуга извесног друштва са ограниченом одговорношћу PORR-WERNER & WEBER  (матични број: 20078995, ПИБ: 104087707). У наставку текста је изглед дописа којима се грађанима налаже хитно наплата дуга на бази неког папирића који називају опомена пред тужбу.
Индикативно је да су приложени папирићи основним дописима писани латиницом и самим тим у супротности са чланом 10 Устава Републике Србије који изричито одређује да је службено писмо у Србији ћирилица. Именована лица (извршитељ и адвокат) нису приметила да су рачуни и такозвана опомена пред тужбу писани латиницом и самим тим несагласни са Уставом Србије што за последицу има да не обавезују грађане који у правном промету признају само службено писмо ћирилицу  јер Србија друго служено писмо у Уставу нема.
Поред копија дописа наведених лица достављају се и следеће корисне информације нађене на интернету и у дописима:
  • Извршитељ: Жарко (Петар) Димитријевић, број и датум решења о именовању  740-08-00412/2012-22 од 09.05.2012. године, Адреса:  Ниш, Улица Мачванска број 1; телефон: 018/244 636, 064/210 29 16; Епошта:  dimitrijevic.zarko@gmail.com
  • Адвокат: Миодраг Радојковић; адреса: Велика Плана, Милоша Великог бр. 83а; телефон: 026/514-337, 064/1153-956: епошта: advradojkovic@yahoo.com.
  • Закон о извршењу и обезбеђењу
  • Министарство правде
  • Корисничка подршка за све који желе да размене своја искуства у вези извршења/утеривања дугова су на следећим адресама: Фејсбук група, Гугл+ страница. Позивају се читаоци да се придруже групи односно страници ради размене знања и искустава.
 


Нема коментара:

Постави коментар

Да би коментар био објављен мора да буде у складу са стандардима јавне комуникације и да буде писан ћирилицом.
Хвала.

Паланка на вези - Google+ Posts

Листа блогова Паланка на вези