субота, 31. март 2012.

(Пред)изборне теме: Одржавање чистоће у граду и селима, опште уређење града и села у општини, кућни ред у стамбеним зградама, држање домаћих животиња, начини и услови за постављање привремених објеката на јавним површинама, оглашавање у општини

Да ли ће нови сазив скупштине општине преиспитати постојеће и донети нове одлуке којима се уређују нека питања значајна за живот свих грађана општине Смедеревска Паланка?
Кандидати за одборнике (углавном) мудро ћуте али грађане интересује да ли ће се иновирати постојеће или донети нове одлуке које унапређују квалитет живота у граду и општини у целини. На потезу су кандидати за одборнике ако их мишљење грађана о животним темама (уопште) интересује. Мада по показаном ентузијазму већину интересује само изборни плене (16000 дин. месечне накнаде, могућност да се запосле "своји" људи у јавним предузећима и установама, и сличне вештине и привилегије).
На званичном сајту општине нема информација (донетих одлука) о овим темама, односно не постоји могућност да се грађани са већ постојећим одлукама упознају на транспарентан начин. Ово није чудно јер је Општина Смедеревска Паланка једна од ретких у Србији која нема Информатор о раду.  Да би сте било шта у Смедеревској Паланци урадили морате да свратите у кафић "У четири ока" код одговорне господе.
Наводе се неке теме које могу да буду интересантне грађанима.
 1. Одржавање чистоће у граду и селима
  • одлагања смећа на место (депонију) предвиђено просторним планом;
  • чишћења јавних површина;
  • убацивања смећа са јавних површина у сливник;
  • превоза смећа и фекалија уз стандардне мере превентиве;
  • одлагања смећа ван контејнера;
  • одлагања кабастог смећа поред контејнера у за то одређено време;
  • бацања папира и опушака ван корпи за ђубре;
  • бацања смећа на јавну површину;
  • паљења смећа и бацања жара у контејнере;
  • чишћења јавне површине испред сталних и привремених објеката од стране власника или корисника;
  • растурања рекламних листића и плаката по јавној површини;
  • цепања дрва или угља на јавној површини
  • прања аутомобила на јавној површини;
  • утовара или истовара робе на местима где су хидранти:
  • остављања хаварисаних и нерегистрованих возила и прикључних машина и опреме на јавним површинама;
  • остављања на јавној површини остатака биљне масе приликом кресања дрвећа и кошења траве;
  • одржавања чистоће јавне површине око градилишта од стране извођача радова;
  • изливања септичких јама на јавној површини;
  • оправљања возила на јавној површини и замена уља;
  • смештања робе и амбалаже на јавним површинама;
  • чишћења јавне површине од атмосферских падавина (снег и лед) испред зграда и пословних објеката од стране ЈКП , правних и физичких лица која користе те објекте односне земљиште;
 2. Опште уређење града и села у општини
  • исправност поклопаца на шахтовима.
  • недозвољене продаје робе ван продавница и пословних објеката;
  • одржавање излога у чистом и исправном стању)
  • уредног одржавања и исправности јавних часовника;
  • одржавања уредних, чистих и у исправном стању подземних пролаза и уређаја у њима;
  • одржавања чистих фасада зграда и балкона;
  • одржавања чистим и уредним дворишта стамбених зграда;
  • одржавања чистим и уредним ограда око стамбених и пословних зграда;
  • одржавања чистим и уредним јавне комуналне објекте;
 3. Кућни ред у стамбеним зградама
  • прављења буке у становима која угрожава остале станаре;
  • прављења буке до собне јачине различитим машинама (радио, ТВ, музички уређаји), певањем и свирањем у стану;
  • поштовање кућног реда у периоду од 13,00 до 17,00 и 22,00 до 05,00 часова (време одмора)
  • бацања смећа и других отпадака по заједничким просторијама;
  • прљања и оштећења зидова по заједничким просторијама;
  • држања кућних љубимаца у складу са важећим прописима;
  • бесправног узурпирања заједничких просторија;
 4. Држање домаћих животиња
  • извођења паса без поводца;
  • извођења паса без заштитне корпе;
  • пуштања паса да се слободно крећу;
  • чишћења јавне површине или заједничке просторије које кућни љубимци запрљају;
  • шишања паса на јавном месту;
  • држање паса и мачака у становима и двориштима породичних стамбених зграда; голубова и пчела
 5. Начини и услови за постављање привремених објеката на јавним површинама
  • постављања објеката у складу са прописима;
  • постављања уз потребна одобрења у складу са дозволом;
 6. Оглашавање у општини
  • контрола постављених рекламних плаката, паноа и светлећих реклама на јавној површини, стамбеним и пословним објектима;

понедељак, 26. март 2012.

Преносимо: Речник функционера Владајуће Странке


У току је предизборна кампања и због њеног значаја неопходно је схватити како ће се комуницирати и из тих разлога прилажемо речник функционера Владајуће Странке са веб адресе. Надамо се да ће овај кратак текст унапредити комуникацију барем комуникацију на локалном нивоу.

Речник функционера Владајуће Странке

 • Владајућа Странка ::: Институција од Највишег Државног Интереса чији је циљ Добро Грађана и Потрошача Њених Добротвора
 • Председник Владајуће странке Србије ::: Његова Непогрешивост, Динамо Промена и Носилац Стратешких Интеграција – Човек који као Сунце шири Светлост где год да се Покрене и који на друге преноси ту Моћ и усмерава их, на све начине; извор Свог Добра у Партији и Држави те извор Среће Свих Пореских Обвезника
 • Функционер Владајуће Странке ::: Фанатични Посвећеник који се целим Својим Бићем бори за Добро Грађана
 • Добротвор Владајуће Странке ::: Особа која Интерес Државе и Својих Потрошача ставља испред Своје Личне Зараде
 • Партиотизам ::: Схватање да је Добро за Партију уједно и Добро за Државу и деловање у складу са тим схватањем
 • Кодекс Функционера ::: Збирка Неписаних Правила којих се придржавају Сви Функционери Свих Странака како би Вршили Највеће Добро то јест – Деловали у Складу са Партиотском Врлином која је одређена, наравно, Добрим Пореских Обвезника
 • Порески Обвезници – Грађани – Потрошачи Страначких Добротвора ::: Објекти Пажње Владајућих Странака и Функционера Владајућих Странака; њихово Добро је циљ коме се Тежи
 • Стратешке Интеграције ::: Процес којим Одговорно и Стручно Руководе Функционери Владајућих Странака само и искључиво због Добробити Својих Гласача и Потрошача Својих Добротвора; процес који је представља отеловљење суштинске подударности између Интереса Партије и Интереса Државе, који су Једносуштаствени
 • Партијска Породична Традиција ::: Наследно Интересовање у оквиру Једне Породице за Изгарање Политичким Деловањем због Добробити Грађана; феномен својствен свим системима у којима су изједначени Интереси Грађана и Интереси Партија који Државом тих Грађана руководе
 • Незванични Одбор ::: Одбор који окупља Функционере Владајућих Странака којима је Једини Циљ добро Грађана и Пореских Обвезника и који сходно томе раде без Надокнаде, и у коме се по Убрзаном Режиму договарају Важни Државни Послови како се не би без потребе оптерећивала Јавност
 • Функционерска Кафана ::: Кафана где се окупљају Функционери Владајућих Странака, али где свраћају и Функционери Опозиционих Странака
 • Четири Ока ::: Кафић где се састају Функционери Владајућих Странака
 • Генералска Кафана на Магистрали ::: Кафана где се уговарају Послови од Највишег Државног Значаја
 • Неко ::: Ентитет који Прати и Слика и Снима и Све Остало, у Највишем Интересу Партије, то јест – Државе
 • Најважнији Догађај у Породичној Историји Моје Личности ::: Догађај захваљујући коме су Сви Грађани и Грађанке Наше Земље постали богатији Мојим Дедом, који је захваљујући Том Догађају постао Функционер Партије (то јест – Фанатични Посвећеник који се целим Својим Бићем бори за Добро Грађана – видети горе); такође, Тај Догађај је био пресудан за Све Наше Грађане и Грађанке и захваљујући томе што је Мој Деда тада дошао у посед Три Знаменита Смарагда по имену Три Прасета која је касније Мој Отац искористио за Спас Радника Сељака и Студената
 • Велики Парадокс ::: Догађај из Породичне Историје Моје Личности који се збио у Години Варљивог Лета, у којој је Мој Отац, Највећи Праведник од Свих Људи, могао да постане Храна за Оне који траже Правду
 • Селективна Правда ::: Облик Правде који Стреми да заштити Велике Добротворе Пореских Обвезника како Они не би били кажњени због Неозбиљности Државе у времену када су Поштено Стицали Своју Имовину, а коју су касније користили да би Помогли Процес Стратешких Интеграција – који Сушто Добро доноси Грађанима – тако што су Извесна Средства преусмеравали на Рачуне Владајућих Партија који су знали како да их искористе за сам Тај Процес

 Референце

субота, 24. март 2012.

Преносимо: Мокри предизборни снови


Сањао сам да је власт у Апсурдистану расписала парламентарне изборе за које је сачинила следећи предизборни политички програм:
 1. Ако наша коалиција буде изабрана обећавамо да нико од наших гласача неће имати обавезу да ради, а свако ко нема право на пензију имаће плату од 30.000 апсурда, док ће пензионери добијати тромесечне повишице од 10.000 апсурда.
 2. Воће, поврће и корисне биљке као житарице, које буду садили и неговали наши гласачи морају успевати изнад светског просека најмање два пута годишње.
 3. Сва стока, коју буду неговали наши бирачи, мораће да даје прираст који ће бити прописан законом и да се множи најмање једном у три месеца.
 4. Уколико победимо на изборима наши бирачи ће бити ослобођени обавезе да мисле, јер ће ту обавезу уместо њих преузети држава – ово се нарочито односи на лица у државној служби. Ко се не буде придржавао овог правила биће подвргнут законским санкцијама. Ко буде желео да мисли мораће да има посебну дозволу државе и биће опорезован.
 5. Обућа, одећа, накит и друге потрепштине сејаће се и успевати врло брзо у свим потребним количинама, дезенима и бојама. Ситније ствари, као капе, рукавице, чарапе и слично наши гласачи имаће право да гаје у саксијама.
 6. Наши гласачи неће имати обавезу да праве децу, а ако их случајно буду имали њихово одгајање преузеће држава у специјалним фирмама.
 7. Плаћање дугова и пореза нашим бирачима ће бити строго забрањено и законски кажњиво.
 8. Обавезу плаћања дугова и пореза имаће само они који не буду гласали за нас.
 9. Наши бирачи имаће право на укидање свих непотребних ствари као што су: покварено воће и поврће, памет и логика, таште, свекрве, шира фамилија, саобраћајне и инспекцијске контроле, падежи, лепо васпитање, морал, похађање наставе и курсева ради стицања знања било које врсте.
 Овај сан нема никакве везе са стањем свести власти и грађана у било којој другој држави на свету, а свака евентуална сличност са неком од њих је случајна и ненамерна.

петак, 23. март 2012.

Програм групе грађана Влада Омладинац

Преносимо програм групе грађана "Влада Омладинац". Додатне информације могу да се нађу на Фејсбук страни http://www.facebook.com/vlada.omladinac.
***
Поштовани пријатељи, задовољство ми је да вам представим предизборни програм за предстојеће изборе, па вас најљубазније молим за ваше мишљење и коментар, а све са надом да нам свима буде боље.

С поштовањем,

Владимир Арсић

Мото наше кандидатуре састоји се у томе: јака привреда – јак град, задовољни грађани. Ако имамо јаку привреду, имамо и пун општински буџет.

Основни задатак за који ћемо се залагати је спровођење политике на територији општине Смедеревска Паланка са основним циљем активног учествовања на унапређењу животног стандарда грађана.
Темељ нашег деловања чиниће конкретни развојни пројекти од којих ће грађани кроз разне видове имати користи.
Продужење процеса транзиције, лоше приватизације појединих предузећа највише угрожавају осетљиве групе наших суграђана и то најмлађе и најстарије. Мала економска способност родитеља да задовоље минималне потребе своје деце, нема само тренутне последице већ дугорочно дестимулативно утичу на пад наталитета у општини. Да би смо избегли даље пропадање општине, потребно је хитно предузети мере помоћи опоравку привреде.
Са друге стране, брига о старим и социјално угроженим лицима увек се оставља за нека друга времена.
Настојаћемо да у наредном периоду за наше најмлађе и најстарије суграђане урадимо следеће:
1. Планирана буџетска средства усмерити на хитну реконструкцију постојећих предшколских установа и подизања квалитета услуга у њима
2. Запослене труднице, док су на породиљском одсуству да примају пун износ зараде за време боловања и незапослене труднице да примају једну половину просечне бруто зараде, као и да родитељима за треће дете буде бесплатан боравак у вртићу.
3. Редовну исплату дечијег додатка и социјалне помоћи
4. У сарадњи са психолозима и социјалним радницима спровести план превентивног образовања млађег узраста на пољу ризичног понашања и здравог живота, борићемо се свим средствима против наркоманије која је, на жалост, у порасту.
5. Омогућити студирање деци чији родитељи нису у могућности да их пошаљу на студије због економске немогућности, а таквих је, на жалост, много.
6. У сарадњи са Центром за социјални рад, направити базу података старачих домаћинстава и социјално угрожених којима кроз разне видове треба помоћи.
7. Средићемо трим стазу на Микуљи, као и Дом планинара јер ту могу да се организују разне културно-спортске манифестације.
8. Учинићемо све да се језеро Кудреч среди и постане туристичка дестинација.
9. Залагаћемо се да у сваком селу на територији општине ради лекар опште праксе бар два радна дана у току недеље.
10. С обзиром да је општински буџет презадужен кредитима који доспевају на реализацију залагаћемо се за преструктурирање јавних предузећа и установа у игеренцији локалне самоуправе и увести максималну штедњу на свим нивоима како се не би зацртани планови довели у питање финансирања због недостатка средстава, побољшати наплату потраживања која припадају локалној самоуправи.


Незапосленост је најкрупнији проблем не само у Паланци већ уопште у Србији. Армија незапослених радно способних људи није само социјални проблем, већ проблем неискоришћености огромног људског потенцијала у нашој средини. Зато ћемо се залагати за довођење страних и домаћих компанија које ће донети са собом нове технологије и отворити нова радна места где би се упослили наши суграђани. Запослићемо 1000 младих и то одмах. Питате како? Тако што, према расположивим подацима које имамо, тренутно је у приватном сектору запослено око 2000 младих од којих свега 1/5 има пријављен радни однос, па ћемо се залагати да сваки запослени мора да буде пријављен.
Животни стандард, незапосленост и спори опоравак паланачке привреде великим делом узроковани су незаинтересованошћу градске управе. Стварање повољног амбијента за домаћа и страна улагања биће наш приоритет,

Створити повољан амбијент за домаћа и страна улагања путем поједностављивања процедуре за добијање различитих одобрења и убрзаног доношења урбанистичких и других планских докумената.
Започете инвестиције, које је садашње руководство општине започело, што пре привести намени. Било је крајње време да имамо сређен центар града са пратећом инфраструктуром. Залагаћемо се да се што хитније, колико одмах, среди Бања на Кисељаку, јер јој прети опасност од рушења, као и читава инфраструктура око Бање.
Напомињем да је наша термо-минерална вода лековита и уз добар маркетинг можемо имати лепу финансијску добит.
Оформити посебан сектор који ће се бавити подстицајем развоја бизнис инкубатора, индустријских зона и технолошког парка
Донети посебне олакшице за улагање по типу Гринфилд и Браунфилд инвестиција у циљу ревитализације постојећих индустријских капацитета.
Донети модел трансформације јавних предузећа у акционарска друштва са већинским уделом града у циљу смањења расхода из буџета и ефикасног пружања услуга грађанима.
Залагаћемо се да се среде путеви у сеоским и приградским срединама.
Да у сваком селу буде отворена пољопривредна апотека као и Аграрни центар који ће пружати стручне и консултатске савете пољопривредницима и одређене адекватне аграрне мере од којих ће наши грађани на селу имати користи.


четвртак, 22. март 2012.

Преносимо: Доба незнања


Идеални грађанин политички корумпиране државе, каква је наша држава сада, јесте лаковерни тупаџија који не прави разлику између истине и лупетања. Образовано, добро обавештено становништво, какво је неопходно за функционалну демократску државу, тешко наседа на превару, и не могу га вући за нос разне интересне групе које дивљају по овој земљи. Већина наших политичара и њихових саветника остали би без посла, као и лапрдала која глуме аналитичаре. Срећом по њих, шансе да се у догледној будућности деси нешто толико катастрофално, али сасвим заслужено, практично су никакве.
Доба незнања
Charles Simic | 22/03/2012

Опште незнање које се граничи са идиотизмом је наш нови национални циљ. Нема смисла претварати се да није тако и говорити нам, као што је пре неколико дана урадио Томас Фридман у New York Timesu, да су образовани људи наш највреднији национални ресурс. Наравно да јесу, али да ли су нам још увек потребни? Мени се чини да не. Идеални грађанин политички корумпиране државе, каква је наша држава сада, јесте лаковерни тупаџија који не прави разлику између истине и лупетања.
Образовано, добро обавештено становништво, какво је неопходно за функционалну демократску државу, тешко наседа на превару, и не могу га вући за нос разне интересне групе које дивљају по овој земљи. Већина наших политичара и њихових саветника остали би без посла, као и лапрдала која глуме аналитичаре. Срећом по њих, шансе да се у догледној будућности деси нешто толико катастрофално, али сасвим заслужено, практично су никакве. За почетак, од незналица се може много више зарадити него од просвећених, а обмањивање Американаца је једна од наших малобројних успешних индустријских грана. Истински образовано становништво било би лоше, и за политичаре и за посао.
Да постанемо овакве незналице биле су потребне године равнодушности и глупости. Свако ко је, попут мене, предавао на факултету у последњих четрдесет година, може вам рећи како сваке године свршени средњошколци све мање знају. У почетку је ово било шокантно, али ниједан предавач више није изненађен када схвати да ти пријатни и ревносни млади људи нису способни да схвате већи део његовог предавања. Предавати америчку књижевност, што сам ја радио, последњих година било је све теже и теже, будући да студенти мало шта читају пре факултета и да често не знају ни најосновније историјске податке о периоду када су одређени роман или песма написани, укључујући и то каквим су се важним идејама и питањима бавили мислећи људи тога времена.
Чак је и регионална историја запостављена. Студенти из млинарских градова у Новој Енглеској, како сам схватио, никада нису чули за чувене штрајкове у њиховом крају, где су радници хладнокрвно убијани, а злочинци остали некажњени. Није ме чудило то што су њихове школе заобилазиле ту тему, али сам био запањен тиме да њихови родитељи, бабе и деде или неко други са ким су долазили у контакт у детињству, никада нису споменули ове примере страховите неправде. Или те породице никада нису говориле о прошлости или та деца на то нису обраћала пажњу. Како год било, поставља се питање како да се надокнади ово огромно незнање, са којим претходне генерација студената нису имале проблем.
Ако је ово незнање резултат дугогодишњег затупљивања деце школским планом и програмом, и чињенице да породице са својом децом не разговарају о прошлости, онда имамо посла са веома опасним обликом незнања. Реч је о производу вишегодишње идеолошке и политичке поларизације, и свесног труда најфанатичнијих и најнетолерантнијих страна у том сукобу да произведу што веће незналице лажима о многим аспектима наше историје, па чак и наше недавне прошлости. Сећам се да сам пре неколико година био згранут када сам прочитао да већина Американаца мисли да је Садам Хусеин одговоран за терористичке нападе на Њујорк и Вашингтон 11. септембра 2001. То ми је личило на пропагандни трик најгорих ауторитарних режима из пошлости – од којих су многи морали да прибегну радним логорима и стрељачким водовима, да би свој народ натерали да поверује у неку неистину, и то без оволиког успеха.
Нема сумње да су интернет и кабловска телевизија омогућили разним политичким и корпоративним интересним групама да шире дезинформације у досад невиђеном обиму, али да се у њих поверује потребно је необразовано становништво, навикнуто да прима здраво за готово оно што му се говори. Где би другде на кугли земаљској једног председника, који је новцем пореских обвезника спасавао велике банке од банкротства, дозвољавајући да сви ми остали изгубимо 12 трилиона долара у инвестицијама, пензијама и вредности некретнина – могли да назову социјалистом?
Некада је важило правило да, уколико неко не зна ништа и прича глупости, сви га игноришу. Тачно тако. Сада се таквим људима удварају конзервативни политичари и идеолози, ласкајући им да су они „прави Американци“ који бране своју земљу од великог државног апарата и образоване либералне елите. Новинари их интервјуишу и озбиљно преносе њихове ставове, не указујући на имбецилност њихових убеђења. Преваранти који манипулишу овим људима, штитећи моћне финансијске интересе, знају да их могу убедити у било шта, јер неукима и затуцанима лажи увек звуче уверљивије него истина:
 • Хришћане у овој земљи прогањају.
 • Држава хоће да вам отме оружје.
 • Обама је муслиман.
 • Глобално загревање је лаж.
 • Председник намеће војсци отворену хомосексуалност.
 • Школе имају левичарске програме.
 • Социјално осигурање је незаслужено право, као и социјална помоћ.
 • Обама мрзи белце.
 • Живот на Земљи настао је пре 10.000 година, као и свемир.
 • Програми социјалне заштите подстичу сиромаштво.
Држава од вас узима новац и даје га сексом опседнутим студенткињама за контрацептивна средства.
Лако се могу навести бројни други примери општеприхваћених заблуда у које Американци верују. Њих у промету одржавају стотине десничарских политичких и верских медија, чија је функција да производе алтернативну стварност за своје гледаоце и слушаоце. „Глупост је понекад најснажнија историјска сила“, рекао је једном Сидни Хук. То је неспорно. У овој земљи сада је на делу побуна тупавих глава против интелигенције. Због тога неки људи воле политичаре који бунцају о томе да наставници индоктринирају децу против вредности њихових родитеља, а презиру оне који показују способност да размишљају озбиљно и самостално. Упркос силном бусању у груди, увек се може рачунати на то да ће ове будале гласати у корист своје штете. И зато се, по мом мишљењу, милиони долара троше само на то да моји земљаци остану незналице.

NYRBlog, 20.03.2012.
Превео Ивица Павловић
Peščanik.net, 22.03.2012.

Подсећање: Мали приручник бирократских фраза


Предизборна кампања је у току и можемо чути и прочитати пуно тога. У том мору порука има потпуно безвредних и неупотребљивих по моделу "много приче ни око чега". Следећих десет фраза представља прави мали приручник бирократских фраза који ће вам омогућити држање говора у трајању до 40 сати, а да при том одабраном аудиторију ништа не кажете. Аутор овог приручника послужио се једноставним принципом: пресећи сваку фразу на четири дела који се могу узајамно комбиновати. Сви сегменти који се налазе у колони I могу се комбиновати по жељи с било којом групом речи из колене II,  затим III и накрају IV.
I
II
III
IV
Госпође, господо
реализација програма које смо усвојили
приморавају нас на реализовање
постојећих административних и финанцијских услова.
С друге стране
простор и место које заузима образовање
игра значајну улогу у утврђивању
осовина будућег развоја.
Тако исто
константни раст квалитета и квантитета наших производа (услуга)
приморава нас на прецизирање и дефинисање
система опште партиципације.
Ипак не заборавимо да
садашња структура организације
помаже нам у припреми и ковању
ставова у складу са задацима које је утврдила организација.
На тај начин
Нови модел активности
гарантује велико уцешће и разраду
нових предлога
Свакодневна пракса показује да
наша стална брига око информисања и
доприноси у значајној мери стварању
основа прогресивног образовања.
Није потребно истицати значај ових проблема јер
јачање и ширење структура
у великој мери доприноси успостављању
система образовања кадрова који је прилагодјен потребама.
Богато и разноврсно искуство
развој разних облика активности
омогућава нам бољу процену
услова који одговарају убрзању наших активности.
Брига око организације, а пре свега
консултовање широких слојева активиста
представља занимљив покушај испробавања
једног модела развоја.
Високоидеолошки критеријум као и
покретање одлучне кампање
започињу процес који има за циљ усавршавање
разних облика утицаја.
 Аутор прилога је непознат јер на Интернету није нађен потписан прилог. Ако неко зна нека јави. Хвала.

среда, 21. март 2012.

2012-03-21: Избори 2012: Са потписивања коалиционог споразума између политичке странке "Ниједан од понуђених одговора", покрета "Заједно за Паланку" и групе грађана "Демократски савез Смедеревске Паланке"

Данас је потписани коалициони споразум између политичке странке "Ниједан од понуђених одговора", покрета "Заједно за Паланку" и групе грађана "Демократски савез Смедеревске Паланке" у оквиру конференције за медије. Скупу се прво обратила Зорица Гајовић, историчар, портпарол за односе са јавношћу коалиције,  Горан Јовановић председник Општинског одбора "Заједно за Шумадију", Слађана Мрвовић, председник Општинског одбора политичке странке  "Ниједан од поунуђених одговора" и Александар Лазић председник иницијативног одбора групе грађана "Демократски савез Смедеревске Паланке".Преносимо: Етички кодекс понашања функционера локалне самоуправе у Србији

ЕТИЧКИ КОДЕКС ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СРБИЈИ

ПРЕАМБУЛА

Скупштина Сталне конференције градова и општина,

У уверењу да доношење Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији ствара услове за изградњу поверења између политичара и функционера локалне самоуправе и грађана;

Знајући да је поштовање етичких стандарда функционера и политичара локалне самоуправе услов за поверење грађана;

Убеђена да изградња поверења представља неопходан услов за успешно обављање дужности функционера локалне самоуправе;

Уважавајући чињеницу да се законодавство све више и све учесталије допуњује правилима понашања у различитим областима друштвеног живота;

Верујући да је дужност функционера локалне самоуправе да у обављању својих функција предузимају сличне кораке самообавезивања;

Сматрајући да ће доношење Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији разјаснити њихову улогу и одговорности и потврдити значај ових одговорности;

Настојећи да овај Етички кодекс обухвати у највећој могућој мери све сегменте рада функционера локалне самоуправе;

Наглашавајући да правила понашања која садрже етичке императиве морају да се поштују;

Указујући на то да целокупно друштво мора бити укључено у стварање и развој климе поверења и наглашавајући улогу грађана и медија у овом процесу;

Придружујући се настојањима да се наша земља прикључи европским интеграцијама и примени европске стандарде у свим областима друштвеног живота;

Узимајући у обзир важеће прописе у нашој земљи, а имајући у виду документе Савета Европе и Европске Уније и друге релевантне међународне документе који уређују област локалне самоуправе,

на свом заседању одржаном 15. децембра 2004. године усваја Етички кодекс понашања функционера локалне самоуправе у Србији, препоручује га на усвајање скупштинама градова и општина и позива све носиоце јавних функција у локалним самоуправама у Србији да му приступе и да се по њему понашају.

ПОГЛАВЉЕ  I   ПРЕДМЕТ И ОПШТА НАЧЕЛА

Члан 1  Појам
У смислу овог кодекса, функционер локалне самоуправе (у тексту још и функционер) је свако изабрано, постављено и именовано лице у органима општине, града и града Београда и у органима јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач општина, град и град Београд.

Члан 2  Предмет Кодекса
Предмет овог кодекса је дефинисање етичких стандарда понашања на које се обавезују функционери локалне самоуправе у обављању функција и упознавање грађана са етичким стандардима понашања које они имају право да очекују од својих локалних функционера.

Члан 3  Првенство закона и јавног интереса над приватним
Функционер локалне самоуправе обавља своју функцију по закону.
Функционер у обављању функције поступа искључиво у јавном интересу, а не у свом личном, приватном, групном или страначком интересу.

Члан 4  Поштовање изборне воље грађана
Изабрани функционер локалне самоуправе обавља своје дужности у оквиру права и у складу са мандатом који је добио од својих бирача и одговоран је свим грађанима локалне заједнице, укључујући и оне бираче који нису гласали за њега или за изборну листу са које је изабран.
Поштујући избор бирача, а нарочито ако је изабран са страначке листе кандидата, изабрани функционер локалне самоуправе треба да избегава да током свог мандата промени странку којој је припадао у време избора.

Члан 5  Начин обављања јавне функције
Функционер локалне самоуправе обавља јавну функцију савесно, поштено и непристрасно, уз отвореност и одговорност за своје одлуке и поступке.
Функционер ће се ангажовати у унапређењу рада локалне самоуправе и у размени искустава које организују централне и локалне власти.
Током свог мандата, ни у обављању функције, ни у приватном животу, функционер локалне самоуправе неће се понашати на начин који би деградирао углед функције коју обавља.

Члан 6  Однос са другим функционерима, запосленима и грађанима
У обављању функције, функционер поштује права свих других функционера и службеника. Функционер ће се учтиво, са поштовањем и без дискриминације односити према грађанима, колегама, запосленима и медијима.
Функционер локалне самоуправе неће подстицати нити помагати друге функционере и службенике да приликом вршења својих дужности крше начела успостављена овим кодексом.
Функционер ће јавно указивати на све случајеве незаконитог и неетичког понашања и кршења правила овог кодекса.

ПОГЛАВЉЕ  II   СТАНДАРДИ У ОБАВЉАЊУ ФУНКЦИЈЕ

Глава 1.  Општи принципи

Члан 7  Забрана сукоба интереса
Функционер локалне самоуправе неће вршити своје дужности, односно користити овлашћења свог положаја у циљу остваривања својих личних или групних  интереса.
Функционер ће избегавати сваки облик понашања који би могао да доведе до давања предности приватним интересима над јавним, чак и ако такво понашање није формално забрањено.

Члан 8  Давање података о имовинском стању
Функционер локалне самоуправе ће се придржавати свих важећих прописа који предвиђају обавезу давања података о имовинском стању.

Члан 9  Ограничење обављања више функција
Функционер локалне самоуправе ће поштовати законска ограничења у погледу обављања више јавних функција истовремено.
Функционер ће избегавати обављање других јавних функција, односно делатности које га ометају у обављању његових дужности.

Глава 2.  Понашање пре ступања на функцију изабраних лица

Члан 10  Изборна кампања
Изборна кампања кандидата за изборне функције локалне самоуправе има за циљ да грађанима пружи информације и објашњења о политичким програмима кандидата.
Кандидат неће тежити да прибави гласове бирача на било који други начин осим убедљивом аргументацијом.
Посебно, кандидат неће покушавати да прибави гласове клеветањем и изношењем неистина о другим кандидатима, коришћењем насиља или претњи, злоупотребом функције коју обавља, нити пружањем или обећавањем противуслуга.

Члан 11  Трошкови изборне кампање
Кандидат за функционера локалне самоуправе ће трошкове своје изборне кампање држати у разумним границама.
Кандидат за функционера локалне самоуправе ће давати тачне и потпуне информације о природи и висини трошкова своје изборне кампање.
Локални функционер ни у ком случају неће користити службена средства или имовину за потребе своје изборне кампање.

Глава 3.  Понашање током обављања функције

Члан 12  Неспојивост надзорних функција
Функционер локалне самоуправе ће се изузети из рада органа и тела када ти органи и тела врше надзор над његовим радом.
    Функционер неће бити запослен, нити ће учествовати у раду органа и тела над којима врши надзор по службеној дужности.

Члан 13  Одлучивање
Функционер локалне самоуправе ће при одлучивању у највећој могућој мери уважити ставове грађана изражене у јавној расправи или на друге начине.
Функционер при одлучивању неће себи пружати било какву посредну или непосредну личну корист нити тежити остваривању личних или приватних интереса појединаца или група.

Члан 14  Објављивање сукоба интереса
Ако функционер локалне самоуправе има приватни интерес у ствари о којој расправља и одлучује орган или тело чији је он члан, дужан је да пре учешћа у расправи, а најкасније пре почетка одлучивања, саопшти постојање таквог приватног интереса.
Функционер ће се уздржати од било какве изјаве или гласања о питањима у вези с којима има приватни интерес.

Члан 15  Образлагање одлука
Функционер локалне самоуправе ће за сваку своју одлуку давати образложење када грађани од њега то траже, уз навођење свих чињеница и околности на којима је та одлука заснована, а посебно који прописи су примењени.
У недостатку правила и прописа, образложење одлуке ће обухватити елементе као што су указивање на њену уравнотеженост, правичност и сагласност са јавним интересом.

Члан 16  Борба против корупције
Функционер локалне самоуправе ће се у обављању функције уздржати од било каквог понашања које би, по важећем међународном или домаћем кривичном праву, могло да се окарактерише као активно или пасивно подмићивање.
    Функционер ће се активно ангажовати у откривању и борби против свих облика корупције у локалној заједници.

Члан 17  Забрана примања и давања поклона
    Функционер локалне самоуправе неће тражити, примити, односно дозволити другом лицу да у његово име или у његову корист прими, нити давати поклон, услугу, гостопримство или било какву другу врсту користи у вези са вршењем функције, осим пригодних и протоколарних поклона минималне вредности.
           
Глава 4.  Надзор

Члан 18  Буџетска и финансијска дисциплина
У управљању и коришћењу јавних средстава функционер локалне самоуправе ће поступати са пажњом доброг домаћина.
Функционер ће се придржавати буџетске и финансијске дисциплине која обезбеђује исправно управљање јавним приходима, на начин регулисан важећим прописима.
Функционер неће предузимати ништа што би могло довести до тога да се буџетска средства користе посредно или непосредно у приватне сврхе.

Члан 19  Сарадња у спровођењу мера надзора
Функционер локалне самоуправе неће ометати примену било које на закону засноване мере надзора од стране органа унутрашње или спољне контроле.
Функционер ће се уредно придржавати сваке привремене или коначне одлуке тих органа.

Глава 5.  Односи са запосленима у локалној самоуправи

Члан 20  Узорно понашање
    Функционер локалне самоуправе ће својим понашањем представљати добар узор свим запосленима у органима и организацијама локалне самоуправе.

Члан 21  Запошљавање и распоређивање
При запошљавању, распоређивању и унапређивању запослених функционер локалне самоуправе доноси одлуке засноване искључиво на њиховој стручности и професионалној способности и у складу са циљевима, могућностима и потребама службе.

Члан 22  Поштовање улоге запослених
Функционер локалне самоуправе ће се са поштовањем односити према запосленима у служби и неће утицати на њих да незаконито поступају, нити да службено предузму или да пропусте да предузму било шта чиме би се омогућила, њему или другим појединцима или групама, посредна или непосредна приватна корист.

Члан 23  Унапређење улоге запослених
Функционер локалне самоуправе ће настојати да обезбеди да се улога и задаци запослених у служби остварују у потпуности.
Функционер ће предузимати и подстицати мере и активности које доприносе унапређењу функционисања служби или одељења за чији рад је одговоран и за мотивацију запослених који тај рад обављају.
    Функционер локалне самоуправе ће стварати услове за унапређење свог знања и стручности, као и знања и стручности запослених у служби.

Глава 6.  Понашање при завршетку функције

Члан 24  Престанак обављања функције
Функционер локалне самоуправе неће предузимати активности према организацијама и предузећима над којима врши надзор, са којима су успостављени уговорни односи или који су основани за време његовог мандата, како би себи или другоме обезбедио личне и професионалне привилегије по престанку обављања функције.

ПОГЛАВЉЕ III   ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

Члан 25  Јавност рада
Функционер локалне самоуправе ће настојати да обезбеди јавност свог рада, као и функционисања служби и органа за чији рад је одговоран.
Функционер ће одговорити на сваки јавно изречени захтев који се односи на обављање његове функције, образложење његових поступака или функционисање служби и органа за чији рад сноси одговорност.

Члан 26  Односи са медијима
Функционер локалне самоуправе ће тачно и правовремено одговарати на све захтеве медија за давање информација везаних за обављање своје функције, али неће пружити ниједну поверљиву службену информацију или информацију која се тиче приватног живота трећих лица.
Функционер ће подстицати све мере које имају за циљ унапређење медијског праћења његовог рада и функционисања служби и одељења за чији рад је одговоран.

Члан 27  Упознавање функционера са садржином Кодекса
Функционер локалне самоуправе ће се упознати са овим кодексом и даће писану изјаву да је спреман да се руководи његовим одредбама.

Члан 28  Упознавање јавности са садржином Кодекса
Функционер локалне самоуправе ће промовисати овај кодекс међу запосленима у служби, у јавности и медијима, а с циљем унапређења свести о принципима кодекса и значаја њиховог придржавања у функционисању локалне самоуправе.

Члан 29 Праћење примене Кодекса
Скупштина општине може формирати тело чији би задатак био да прати примену овог Кодекса и пружа објашњења у вези са његовом садржином и применом функционерима, грађанима и медијима.
***

понедељак, 19. март 2012.

2012-03-19: Кандидати на изборним листама за народне посланике из Смедеревске Паланке

Републичка изборна комисија донела је до данас донела решења којима се проглашавају следеће изборне листе
Ред. број
Назив листе
Број кандиата
1.
ИЗБОР ЗА БОЉИ ЖИВОТ- БОРИС ТАДИЋ
250
2.
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА - ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
250
3.
УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ - МЛАЂАН ДИНКИЋ
245
4.
ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ - ПРЕОКРЕТ
Либерално демократска партија, Српски покрет обнове, Социјалдемократска унија, Богата Србија, Војвођанска партија, Демократска партија Санџака, Зелена еколошка партија - зелени, Партија Бугара Србије
250
Из Смедеревске Паланке су следећи кандидати за народне посланике 
1. ИЗБОР ЗА БОЉИ ЖИВОТ - БОРИС ТАДИЋ
 • 121. РАДОСЛАВ МИЛОЈИЧИЋ, 1984, економиста, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
2. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА - ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
 • 72. ГОРДАНА ГАЈИЋ, 1967, службеник, Смедеревска Паланка
3. УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ - МЛАЂАН ДИНКИЋ
 • 85. ГОРАН ЈОВАНОВИЋ, 1960, радник, Смедеревска Паланка
4. ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ - ПРЕОКРЕТ - Либерално демократска партија, Српски покрет обнове, Социјалдемократска унија, Богата Србија, Војвођанска партија, Демократска партија Санџака, Зелена еколошка партија - зелени, Партија Бугара Србије 
 • ---- 
Подаци су преузети са сајта Републичке изборне комисије http://www.rik.parlament.gov.rs

Паланка на вези - Google+ Posts

Листа блогова Паланка на вези