уторак, 1. март 2016.

Обавезно погледати: Избегличка криза је инструмент за стварање светске владе

Избегличка криза је инструмент за стварање светске владе.


  
"Азиланти уопште нису ратна категорија по Женевској конвенцији из 1951. године и она не третира избеглице односно цивиле који су кренули од некуда из рата, већ се односи на она лица која одлазе из земље која је у миру али у којој су тим људима умањена права на политичкој, верској , идеолошкој или расној основи. Ово све сада што се дешава је урађено плански. То је пројекат завере.
Показатељи тога су да све те избеглице које пристижу имају код себе новац који им је довољан да пређу хиљаде километара. Немогуће је да са породицом кренете на толики пут а да вам неко на самом старту те маршруте није дао новац и гаранције за обављање тог задатка" каже пуковник Горан Јевтовић у разговору за Фонд стратешке културе и наглашава да мигрантски талас производе разни банкари, власници чувених компанија и чланови племићких породица који желе да произведу хаос и који стоје иза пројекта измене демографске слике Европе.
"Оно чему нас учи Женевска конвенција из 1949. године од које сви беже јесте то да цивили не могу да иду по својим правилима на руте дуге хиљаду километара нити да одређују начин понашања. Ми имамо велики проблем који се односи на податак да су међу правим избелицама и они који не долазе из Сирије и који кажу како су одлучили да иду да живе у Хоалндији, Шведској, Немачкој, Француској - па то је научна фантастика и никад није забележено у историји човечанства. Све нам то показује да је реч у великој завери. Ми знамо да они имају платне картице, GPS уређаје, мобилне телефоне али и вође који их воде. Уместо да бежећи од рата иду у прву слободну безбедну зону, они бирају земље у које ће да иду а на то немају праву по конвенцији из 1949. године" каже пуковник Јевтовић.
Циљ владара из сенке је да се створе услови за формирање Сједињених Европских држава у којима би све постојеће земље у Европи предале свој суверенитет у потпуности, али Јевтовић истиче да то није могуће извести без озбиљне кризе која се плански ствара јер желе наднационалну владу која би контролисала целу Европу. Пуковник је истакао да су садашњи функционери ЕУ на истом задатку али да немају механизме са којима би спровели у дело своје планове тако да се избегличка криза користи у те сврхе.
Горан Јевтовић наглашава како ЕУ нема право да доноси било какве одлуке у име суверених држава осим у случају када им нека држава посебним споразумом преда своје надлежности што до сада није виђено ни у једном европској земљи. Он каже како је премијер Мађарске Виктор Орбан једини који се супротставио овом пројекту јер је употребио механизме заштите својих граница које прописује међународно право.
"У једном моменту евроспки народи треба да завапе - спасавајте нас и када се то буде десило биће предложена наднационална влада која ће да преузме све на себе. Сједињене Европске државе биће прелазна фаза ка јединственом Новом светском поретку" закључио је Јевтовић.

Аутор интервјуа је Фонд стратешке културе

петак, 12. фебруар 2016.

Иницијална листа за проверу спремности кандидата за локалне скупштине градова/општина за локалне изборе

Избори за скупштину локалне самоуправе су близу и све политичке странке и/или групе грађана са амбицијом да врше власт се припремају. Ми грађани треба да свој глас инвестирамо а понуда ће и овај пут бити поприлично бројна. Стандардно можемо очекивати блефере који ће покушати да нам увале одборнички мућак (одборник који ништа не ради у локалној скупштини, одборник који ни о чему ништа не зна  а и не жели да зна и који је ту само зарад одборничког додатка - другим речима муфте лова).
Ми обични грађани не желимо овакве одборничке мућкове и желимо да добијемо неке гаранције да ће одборници нешто радити у локалној скупштини, да одборници нешто знају о локалној самоуправи, да су упознати са радом претходног сазива, да имају свест где су слабости у раду/нераду, да имају представу шта граду/општини (месним заједницама)  треба/не треба, да умеју своје ставове убедљиво да бране, да ...
Из наведених разлога намеће се питање како проценити потенцијалне кандидате за одборнике (листе).
Да ли су то озбиљни људи који знају шта хоће или је нешто друго у питању?
То што нам неко каже да је неко фин, поштен и паметан не значи много док се у то сами не уверимо.
У том циљу састављена је минимална листа питања за оцену спремности будућег кандидата за одборника (да ли је спреман да врши одборничку улогу).
Ова делимична листа за проверу спремности кандидата за локалну скупштину може да се прошири али је свакако добра полазна основа о чему треба да их питамо. То је и добра основа за кандидате да знају шта ће их питати грађани.

А) Закони и прописи на републичком нивоу којима се уређује рад локалне самоуправе

 • Упознат је са одредбама Устава Републике Србије којима је уређена локална самоуправа
 • Упознат је са Законом о локалној самоуправи
 • Упознат је са Законом о локалним изборима

Б) Закони и прописи на локалном нивоу (оне које је донела локална скупштина)

 • Упознат је статутом локалне самоуправе 
 • Упознат је са пословником о раду локалне самоуправе
 •  Упознат је са важећим одлукама локалне самоуправе

Ц) Функционисање локалне скупштине у претходном сазиву

 • Упознат је са радом локалне скупштине у садашњем сазиву односно упознат је са извештајима о раду локалне скупштине
Напомена: Ово значи да су им доступни сви записници локалне скупштине и њених радних тела а посебно планови и извештаји о раду као и Информатор о раду локалне скупштине

Д) Функционисање градског/општинског већа у претходном сазиву

 • Упознат је  са радом градског/општинског већа односно упознат је са плановима и извештајима о раду градског/општинског већа
Напомена: Ово у пракси значи да су им доступни сви записници, извештаји о раду и Информатор о раду Градског/општинског већа

Е) Функционисање градске/општинске управе

 • Упознат је са извештајима о раду градске/општинске управе а посебно са Информатором о раду градске/општинске управе
Напомена: Ово у пракси значи да су им доступни годишњи извештаји о раду градске/општинске управе, извештаји о извршењу буџета локалне самоуправе, Информатор о раду градске/општинске управе

Ф) Функционисање месних заједница и савета МЗ

 • Упознат је са функционисањем месних заједница и савета месних заједница
Напомена: Ово у пракси значи  да су им доступни записници са састанака савета месних заједница и извештаји о раду истих а такође и састав савета месних заједница

Г) Рад корисника буџетских средстава

 • Упознат је са радом корисника буџетских средстава (јавних предузећа и установа) који се финансирају из локалног буџета
Напомена: Ово у пракси значи да су им доступни планови и извештаји о раду јавних предузећа и установа као и информатори о њиховом раду. Такође то значи да је упознат са саставом управних и надзорних одбора истих.

Х) Буџет локалне самоуправе у претходном периоду

 • Упознат је са буџетом локалне самоуправе за 2016. и извештајима о извршењу буџета у предходним годинама а такође и са ревизорским извештајима.
****************
Посебна група питања су спремност кандидата да понуди нешто конкретно у свом раду из надлежности локалне самоуправе:
1. Предлози програма развоја у кључним областима нашег живота и деловања, као што су: привреда, запошљавање, туризам, пољопривреда, спорт, култура, омладинска политика, социјална заштита, екологија и слично;
2. Предлози за допуну/измену  урбанистичких планова и просторно уређење
3. Предлози за унапређење финансијских послова локалне самоуправе као што је: 
 •  доношење буџета и завршног рачуна,
 •  утврђење стопа изворних прихода и одређивање висине локалних такси и накнада и - управљање имовином локалне самоуправе и њено увећање и коришћење имовине у државној својини.
4) Унапређење стамбено комуналних послова односно уређење и обављање комуналних делатности
- водоснабдевање,
- одржавање градске чистоће,
- одржавање депонија,
- линијски градски и приградски превоз путника и аутотакси превоза путника,
- уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др., 
- одржавање стамбених зграда и уређење коришћења пословног простора;
5) Унапређење путне инфраструктуре односно обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељу;
6) Предлози за унапређење рада установа у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, социјалне заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма;
7) Предлози унапређења заштите од елементарних и других већих непогода;
8) Унапређење јавног информисања од локалног значаја и обезбеђење услове за јавно информисање на српском језику и ћириличном писму и језику националних мањина који се користе на територији општине;
9) Унапређење инспекцијских послова - образовање инспекцијских служби и инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности општине.

Наше право је да упознамо оне који ће да организују живот у нашем граду/општини. Није довољно само лепо предизборно паковање потребно је да изјаву о намерама прати садржај (да обећања нису лудом радовања) а то значи да ће програм рада реализовати људи који знају и могу.
Наше право је да их питамо а њихова обавеза је да нам одговоре.

Паланка на вези - Google+ Posts

Листа блогова Паланка на вези