понедељак, 1. октобар 2012.

Мере и подстицаји регионалног развоја за општину Смедеревска Паланка

Сви се питамо у коликој мери се Смедеревска Паланка развија и у којој мери се примењују (или су се примењивале) поједине подстицајне мере. На сајту Агенције за привредне регистре може се наћи "Регистар мера и подстицаја регионалног развоја" који у извесној мери даје овај одговор.
База података Регистра је електронска база података о подстицајима регионалног развоја, реализованим у Републици Србији, преко обвезника уноса података у Регистар ( у даљем тексту: ОУПР). ОУПР-и врше унос података у базу Регистра  преко овлашћених лица, коришћењем апликације за вођење Регистра, у складу са Корисничким упутством за рад са апликацијом Регистра.
ОУПР уноси податке из своје надлежности или делокруга рада, на основу евиденција, односно база података, које води и којима располаже.  
Подаци су презентирани у следећим секцијама
 • 01. Основни подаци
 • 02. Структура привреде 
 • 03. Финансијске перфомансе приврдних друштава
 • 04. Финансијске пефомансе предузетника
 • 05. Задуженост привреде - лизинг
 • 06. Задуженост привреде - залога
 • 07. Неликвидност привреде
 • 08. Укупни подстицаји привредног развоја према наменама
 • 09. Укупни подстицаји привредног развоја према врсти корисника
 • 10. Укупни подстицаји привредног развоја према реализаторима
 • 11. Укупни подстицаји привредног развоја према начину финансирања подстицаја
Подаци су интересантни и вреди их погледати.
Приказ података је за Смедеревску дат на следећим сликамаНема коментара:

Постави коментар

Да би коментар био објављен мора да буде у складу са стандардима јавне комуникације и да буде писан ћирилицом.
Хвала.

Паланка на вези - Google+ Posts

Листа блогова Паланка на вези