понедељак, 30. децембар 2013.

Извештај о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Смедеревска Паланка за 2012. годину

Генерални државни ревизор Радослав Сретеновић упознао је јавност са извештајима о извршеним ревизијама финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања локалних самоуправа за 2012. међу којима је и општина Смедеревска Паланка.
Извештај о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Смедеревска Паланка за 2012. годину може да се погледа на линку или на линку.
Мишљење генералног државног ревизора је следеће:
По нашем мишљењу, осим за ефекте које на финансијске извештаје имају квалификације наведене у тачкама од 2) до 18) Основа за изражавање мишљења, финансијски извештаји завршног рачуна буџета општине Смедеревска Паланка за 2012. годину, осим Биланса стања по свим материјално значајним аспектима, дају истинит и објективан приказ стања имовине и обавеза, исказаних прихода и примања и расхода и издатака на дан 31. децембра 2012. године.
По нашем мишљењу, осим за чињенице наведене у тачкама од 1) до 18) Основа за изражавање мишљења, активности, трансакције и информације које су приказане у финансијским извештајима завршног рачуна буџета општине Смедеревска Паланка за 2012. годину су, по свим материјално значајним аспектима, у складу са прописима у Републици Србији.
Због значаја питања описаних у тачкама 17) и 18) Основа за изражавање мишљења, нисмо били у стању да прибавимо довољно одговарајућих ревизијских доказа који би пружали основу за мишљење о стању имовине обавеза општине Смедеревска Паланка. У складу са тим, не изражавамо мишљење о Билансу стања општине Смедеревска Паланка на дан 31.12.2012. године.

У Београду, 18.12.2013. године Генерални државни ревизор

Радослав Сретеновић
Основ за изражавање мишљења је на линку.

.

Нема коментара:

Постави коментар

Да би коментар био објављен мора да буде у складу са стандардима јавне комуникације и да буде писан ћирилицом.
Хвала.

Паланка на вези - Google+ Posts

Листа блогова Паланка на вези