субота, 17. март 2012.

Предизборна кампања на локалном нивоу‎ (1. део)

У овом тексту је дат адаптирани приказ/извод из текста "Приручник за предизборну кампању" у издању Конрад Аденауер Стифтунг, 2005. Надам се да ће помоћи онима који озбиљно планирају да учествују у изборној кампањи.
У овом делу 5.1 Основно планирање: финансије – теме – рекламна средства – манифестације; 5.2 Припрема предизборне кампање; 5.3 Тим за подршку; 5.4 Период пре изборне кампање; 5.5 Предизборне стратегије на локалном нивоу.
У следећем делу   5.6 Акције: привлачење симпатија; 5.7 Канвасинг: инфо-штанд; 5.8 Врућа фаза предизборне кампање .

5.1 Основно планирање: финансије – теме – рекламна средства – манифестације

Свака предизборна кампања мора бити брижљиво припремљена. То је свакако отежано уколико се избори одржавају у нерегуларном термину. У том случају, странка има задатак да спроведе кратку, али ангажовану предизборну кампању.
Утолико је важније да странка има добру структуру. То значи да странка и између избора мора водити рачуна о организацији и спремности за вођење кампање.
За кандидате, локалне огранке и волонтере на локалном нивоу предизборна кампања увек представља додатни напор. Неопходно је почети на време. Кампања мора од самог почетка да буде добро структурирана и испланирана. Често уопште нису могуће исправке.
Испланирајте и у које годишње доба треба да се одвија кампања. Лети је могуће организирати другачије активности него зими што се одражава на опрему, рекламна средства, планирање манифестација и трошкове.
Зато већ сад одредите следеће:
 • Финансије: Колико новца имате на располагању? Шта је потребно финансирати?
 • Теме: Које теме су у дотичном месту од посебног значаја?
 • Рекламна средства: Како ћете на оптималан начин пренети теме и кандидате?
 • Манифестације: Са којим манифестацијама ћете се најбоље обратити којим циљним групама? (Узмите у обзир годишње доба!)
Само оптимално провођење плана омогућава оптималан успех.

5.2 Припрема предизборне кампање

Фаза припреме предизборне кампање траје у идеалном случају три до шест месеци. Треба водити рачуна о следећим областима:

5.2.1 Изборни штаб

На почетку предизборне кампање требало би да се, у локалном одбору или у региону за који је кандидат одговоран, изабере изборни штаб. Тај штаб бави се следећим задацима:
 • Питањима правилника и свим законским прописима;
 • Питањима финансијског планирања и финансирања;
 • Планирањем и договарањем термина и координацијом,
 • Планирањем манифестација,
 • Радом са медијима и јавношћу (укључујући интернет!)
 • Одређивањем рекламне линије кандидата и доношењем одлука у вези са рекламним материјалима.
У изборном штабу требало би да буде председник локалног огранка, особа задужена за финансије и неке друге особе са посебним одговорностима које могу на себе преузети неке од задатака (тражење прилога, организирање манифестација, осмишљавање рекламне линије...).
Изборни штаб добија задатке и овлаштење од кандидата и руководстава локалних одбора да у одређеном финансијском оквиру донесе нужне одлуке.
Изборни штаб бира руководиоца изборне кампање из својих редова. Тај посао захтева познавање материје, велики ангажман и много организацијског талента.

5.2.2 Рекламни наступ

Брижљиво планирајте свој јавни наступ. Пре почетка треба водити рачуна о томе да преко свих медија треба да шаљете јединствену слику.
Странка мора да има јединствен лого и заштитни знак. Јединствени идентитет, исти наступ свих кандидата и свих дијелова странке има следећи ефект:
 • Ефект распознавања: кандидати Ваше странке су свуда препознатљиви.
 • Ефект једнообразности и припадности.
Ови ефекти се појачавају уколико се одржавају и у рекламној линији кандидата. То конкретно значи:
 • Користите увек идентитет своје странке са актуелним логом.
 • Боје планирајте заједно. Главна боја Ваше странке мора да доминира.
 • Користите фонтове своје странке.
 • Ускладите сва рекламна средства међусобно имајући у виду претходно наведено.
Важно је да се ово узме у обзир од почетка планирања.

5.2.3 Тимови и подршка

Поред изборног штаба требало саставити мање тимове помагача и подршке. Преко чланова изборног штаба, преко чланова руководства локалног огранка и локалних удружења покушајте да придобијете заинтересоване чланове и пријатеље Ваше странке за тимове помагача у кампањи или као подршку. Повезаност заједничким задацима не само да мотивише учеснике већ се њихов полет преноси на друге.
Америчка предизборна кампања, више од свих, живи управо од оваквих помагача и волонтера. Стотине волонтера учествује у различитим акцијама без надокнаде. То не представља само уштеду у новцу већ у огромној мери доприноси мотивацији странке у целини и преноси ту атмосферу пуну ентузијазма на становништво.
База података о симпатизерима Ваше странке у предизборној кампање је злата вредна. Њих је најлакше активирати. Стога је важно да заинтересоване и симпатизере добро „негујете“ током година: треба им слати информације (на пример, уз помоћ електронске поште или телефонским позивима), позивати их на манифестације и директно им се обратити за помоћ у предизборној кампањи.
Саставите одговарајућу базу података за своју странку и омогућите заинтересованим грађанима да Вам се обрате на једноставан начин, нпр. својом пријавом на интернету.
Пример:
На овај начин можете постати члан тима подршке:
 • Интернет: www.tim-podrske.stranka.rs
 • Путем писма: Тим подршке, Улица 1, Београд
 • Телефон: 033 123 456

Тимови у предизборној кампањи

Тимови ангажовани у предизборној кампањи су незамењиви за организацију и спровођење манифестација, дељење летака, плакатирање и као видљива подршка кандидатима на штандовима. Са одговарајућом опремом и визуелно јединственом појавом чланови тима поручују да стоје иза свог кандидата и офанзивно заступају позиције странке. Истовремено јасно показују коме се заинтересовани грађани могу обратити за информације. Заједничка појава код тима повећава повезаност и припадност тиму, а самим тим и радост због учешћа.

Подршка

Поред тима помагача у кампањи, они који представљају подршку кандидату могу да пруже значајну помоћ. Као помагачи у другом реду они могу нпр:
 • Да дају огласе за странку или за кандидата,
 • Да прикупљају прилоге,
 • Да се залажу за странку међу својим пријатељима и познаницима и на манифестацијама
 • Да пред трећим лицима износе аргументе за своју странку, x да пишу писма читалаца локалним новинама,
 • Да утичу на атмосферу на манифестацијама у корист своје странке и свог кандидата.

Придобијање волонтера

У предизборној кампањи ништа није могуће постићи без волонтера, посебно у „врућој фази" пред крај кампање.
Људе који су расположени да Вам помогну у предизборној кампањи наћи ћете у странци и изван ње:
 • Из претходних предизборних кампања можда већ познајете чланове странке који би се радо поново ангажовали.
 • Разговарајте са младим људима, студентима и пензионерима, јер они имају највише времена за политички ангажман.
 • Покушајте да придобијете и до сада пасивне чланове свог огранка за рад у предизборној кампањи.
 • У прилогу можете наћи пример писма. Користите и телефонске акције како бисте се обратили добровољним помагачима.
 • Замолите младе чланове свог огранка да Вам помогну у раду са интернетом.
 • Питајте за помоћ и своје рођаке, колеге и пријатеље, јер помоћници у кампањи не морају бити чланови Ваше странке.

5.2.4 Финансије

Пре него што започнете са предизборном кампањом морате установити како стојите са финансијама. Морате размотрити:
 • Колико новца имате на располагању?
 • Ко даје финансијски допринос? Кога можемо укључити; кога морамо укључити?
 • Могу ли се прикупити прилози? Постоји ли списак донатора? Коме се можемо обратити? Коме би се требало обратити?
 • Да ли је укључено више општинских огранака? Да ли је потребно основати финансијски одбор?
Поред прихода морате обрачунати и расходе. У зависности од финансијских могућности и узимајући у обзир евентуалне додатне приходе предлажемо организацију са три различите врсте расхода:
 • Нужни расходи
 • Расходи који имају смисла
 • Жељени расходи.
Имајући у виду ове критерије могу се разрадити сљедеће ставке расхода:
 • Рекламирање кандидата: плакати, брошуре или леци, огласи и сл.
 • Рекламирање тема: леци и сл.
 • Освајање симпатија: рекламни поклончићи итд.
 • Организовање манифестација: У шта је потребно инвестирати? Шта се може обавити (скоро) без трошкова?

5.2.5 Планирање термина

Већина кандидата ће у највећем делу предизборне кампање само повремено бити на располагању. Скоро увек треба узети у обзир пословне и/или породичне обавезе; посланици имају обавезе у парламенту.
То значи да за углавном велика ангажовања кандидата остаје врло мало времена, које мора бити оптимално искориштено уколико кандидати треба да буду присутни у највећем броју места.

Календар манифестација за време предизборне кампање

Термине стога треба интерно договорити. Кандидати би требало да реалиује најприје оне термине који имају најбољи ефект у јавности. Било би добро да се за предизборну кампању састави календар манифестација. Распитајте се по општинама које манифестације се одржавају у свакој од њих; користите интернет као извор информација. Питајте пре свега у својим локалним одборима каква је посећеност појединих манифестација и да ли се учешће или присуство кандидата сматра корисним.

5.2.6 Властите манифестације

Властите манифестације су значајне, јер ћете на њима
 • Мотивисати и мобилизовати своје присталице
 • Демонстрирати снагу своје странке
 • Представити своје кандидате
 • Пренети бирачима најважније теме
 • Бити у могућности да освојите симпатије за своју странку.
Властите манифестације морају бити усклађене са календаром термина и морају бити организоване тако да одговарају личности кандидата. Неопходно је заједничко планирање и интерни договор. Планирајте руководећи се следећим критеријима:
 • Коме се желимо обратити?
 • Шта желимо постићи?
 • Да ли је предвиђена манифестација погодна за то?
 • Да ли су термин и вријеме одржавања одговарајући?
 • Да ли је мјесто одржавања добро изабрано?
 • Да ли конкуренција одржава манифестације у исто вријеме?
Од почетка планирајте кога желите да позовете на манифестацију (чланове, пријатеље, госте, и сл.). Позивнице коштају. Узмите у обзир те трошкове приликом обрачуна финансија!
Уколико желите да огласите одржавање манифестације, онда по могућности од самог почетка планирајте те трошкове и распитајте се на вријеме о трошковима оглашавања и могућностима давања попуста.
Посебно је значајно да се обратите и другим људима изван круга посјетилаца манифестације и зато обавезно позовите новинаре локалних медија – телевизије, радија.
Манифестације о којима се говори у медијима шаљу сљедеће поруке:
 • Странка је активна.
 • То је оно што Ваша странка жели да уради у овој области.

5.2.7 Циљне групе

Раније је било могуће самим представљањем кандидата или политичких гостију у оквиру неке опште манифестације обратити се грађанима, данас је често потребно обраћање циљним групама. Многи људи су ангажовани у одређеним – често веома ограниченим – областима јавног живота. У тим областима они траже информације и занимају се за позиције странака.
Стога треба детаљно провјерити:
 • Које циљне групе је могуће придобити за нас?
 • Како се можемо обратити тим циљним групама?
„Лично обраћање“ постаје све значајније. За манифестације по циљним групама потребно је унапријед
 • одредити циљну групу као цјелину и
 • појединачно обухватити „чланове циљне групе“.
То је све дио припреме предизборне кампање. Припрема је временски веома захтевна и делом подразумијева интензивно истраживање. Распитајте се у свом окружењу да ли би добровољци или чланови Ваше странке хтели да преузму на себе ове задатке без надокнаде. У супротном можете дати налог за истраживање уз надокнаду.
Адресе чланова циљних група пронаћи ћете у телефонским именицима, на интернету, распитујући се у општини (у разним удружењима) или преко трећих лица.

5.2.8 Резултати избора и потенцијал бирача

Управо временски кратка предизборна кампања мора бити вођена што је ефикасније могуће. Стога концентришите предизборну кампању на области свог региона где се налазе највећи потенцијали Ваше странке.
Анализирајте резултате претходних избора. Иако резултати различитих избора нису непосредно упоредиви, они ипак показују где је странка успешнија, а где скоро да уопште не може добити гласове.
У принципу, изборно мобилизовање вреди спроводити тамо где је успех странке већи.
Убеђивање вреди радити тамо где је забележена велика промена расположења од избора до избора.
Важно: Што имате мање времена, више се морате бавити местима где добијате редовно највише гласова како бисте тамо постигли велику излазност бирача и поставили камен темељац за добар свеукупни резултат.

5.3 Тим за подршку

Мобилизација властитих присталица увек игра најзначајнију улогу у изборном резултату. Посебно је успешно при том лично контактирање на лицу места. То не показују само искуства са америчких председничких избора 2004. већ и успешне кампање других држава (посебно Немачке).
Шта то подразумева када се ради о политичком послу? Врло једноставно: у модерној предизборној кампањи мање је важно ко има већи буџет у кампањи, ко је залепио највише плаката или ко има највише огласа или спотова на телевизији.  Онај ко успе да одушеви већи број људи који су спремни да пруже подршку, а који ће са друге стране повући за собом друге људе, тај има добре изгледе да победи на изборима. За то није довољно да се мобилизују само чланови странке. Много више би требало да они који нису чланови странке добију могућност да активно учествују и тако допринесу успеху.

Тим будућности – тим за подршку

За широку мобилизацију властитих присталица и симпатизера Ваша странка може на пример да направи кампању за подршку. У Тим будућности може се укључити свако ко жели активно или својим добрим идејама да се ангажује за добру политику са Вашом странком и да тиме допринесе бољој будућности своје земље – са или без страначке књижице. Што је већи тај тим, то су веће шансе за успех.
Како би се постигао успех са програмом тима подршке, као новим, модерним елементом предизборне кампање, реклама нових чланова тима подршке је најважнија. Стога би са рекламирањем људи који ће вас подржавати у кампањи требало да почнете већ сад.
У ту сврху требало би да отворите адресу на интернету (нпр: www.tim-podrske.stranka.rs са информацијама у вези са кампањом на којој се могу регистровати симпатизери. Та страница треба да буде доступна и преко презентације Ваше странке. Локалним одборима ставите на располагање летак о програму подршке са којим могу рекламирати тај програм на манифестацијама у свом месту.
Свако има право да се прикључи! Чланство у тиму подршке је бесплатно, чланство у Вашој странци или у неком од Ваших удружења није потребно.

5.3.1 Предности за регистроване чланове Тима подршке

 • Чланови добијају ексклузивне информације (електронском поштом) о актуелним политичким темама као и терминима и имају тиме предност у односу на оне који се могу информирати само из медија.
 • Они могу редовно добијати информације о томе на који начин могу активно да учествују у изборној победи.
 • Могу да се ангажују у великом тиму или да буду активни као појединци.
Замолите своје локалне огранке и кандидате да активно регрутирају чланове Тима подршке. Можете нпр. да понудите дугме за рекламу на интернету које локални огранци и кандидати могу да ставе на своје презентације и да га повежу са новом презентацијом кампање www.tim-podrske.stranka.rs. Замолите и ниже структуре странке и удружења у свом региону да ставе то дугме на своје презентације.
Задатака за волонтере у кампањи има у изобиљу. Пронаћи и прикупити добровољце и координирати задатке – то је један од најзначајнијих задатака у предизборној кампањи.

Координација је све!

Неко мора да сноси одговорност, да делегира задатке и да посао у предизборној кампањи циљано распореди на више рамена. Та особа обично нема времена да лично стоји на улици или на штанду.
Тај задатак обавља руководилац предизборне кампање. Њему је потребно сљедеће:
 • Списак свих помагача, укључујући и податке о посебним интересовањима способностима као и доступност,
 • Списак термина са јасно наведеним
  • манифестацијама властите странке,
  • манифестацијама осталих,
  • јавним манифестацијама,
  • учесницима из редова странке и добровољцима,
  • присутностима кандидата.

5.3.2 Ангажовање добровољаца

За ангажовање волонтера постоје многобројне могућности. Овде ћемо укратко представити најважније могућности.
 • У бироу предизборне кампање добровољци могу да се јављају на телефон, да одговарају на електронске поруке и писма, да исписују адресе, слажу писма и пакују информациони материјал. Добровољци могу да се укључе и у телефонске акције – ако желите циљано да позовете бираче и симпатизере да се одлуче за Вашу странку. Добровољци такође могу да помогну око адреса за рекламне активности, око састављања циркуларних писама по циљним групама и маилинг листама.
 • Код поделе информационог материјала волонтери су незамењиви када се ради о подели летака, проспеката и писама по домаћинствима. Алтернатива је скупа подела материјала преко комерцијалних предузећа која нуде те услуге (нпр. пошта).
 • Плакатирање је немогуће без добровољаца. Они се баве наручивањем и лиепљењем плаката: плаката кандидата, плаката о манифестацијама и плаката који најављују наступе ваших познатих политичара.
 • Приликом канвасинга (систематска иницијација директног контакта са представницима циљних група) добровољци су уз Вас када сте Ви као кандидат присутни на штанду или када водите уличне дискусије или манифестације или идете у кућне посјете.
 • Приликом организовања манифестација добровољци траже погодне просторије за Вашу манифестацију, резервишу и припремају просторију (декорација), деле рекламни материјал и стоје свим посетиоцима на располагању као контакт особе.
 • Заједно са добровољним помагачима Ви водите акције са политичким темама и акције „привлачења симпатија" за своју странку. Добровољци помажу приликом организације и деле летке и информациони и рекламни материјал.
 • Када се ради о посматрању противника добровољци су ти који пажљиво прате политичког противника у земљи и у свом месту, прикупљају новинске чланке о његовим манифестацијама и политичке изјаве и извештавају о томе редовно кандидате односно предизборни тим у локалном огранку.
 • У „медијској служби" волонтери прикупљају новинске чланке о Вама као кандидату или о Вашем локалном огранку и редовно састављају преглед штампе.
 • У интернет тиму добровољци одржавају Вашу презентацију актуелном и баве се Вашом електронском поштом. Добровољци састављају медијске извештаје о Вама на презентацији, а тиме их стављају на располагање медијима и јавности. И они учествују у причаоницама, форумима и гласањима на интернету – и свуда се залажу за Вашу странку.

Искористите посебне способности

 • Питајте оне који су нови у Вашем предизборном тиму да ли имају посебне способности и на одговарајући начин их искористите:
 • Можда се у Вашем тиму неко добро сналази са рачунаром и може да креира позивнице или циркуларна писма за чланове на визуелно савршен начин.
 • Онај ко се добро сналази на интернету може уочи манифестација, разговора са новинарима и осталог преко интернет-истраживања да потражи значајне помоћи за аргументацију: Шта су други рекли на ту тему? Коју позицију заступа странка? Шта кажу друге институције (синдикати, удружења послодаваца, удружења родитеља, социјална удружења...)?
 • Онај ко добро познаје удружења у одређеном месту може у њима да делује као "портпарол странке".
 • Они који радо и много читају новине могу да прате новине и огласе у свом региону и да саставе и воде „политички архив" са извештајима о странци и о политичким противницима. То је посебно важно за политички рад после избора када је потребно конкуренцију подсетити на дата обећања.
Уколико ангажујете више добровољаца у једној од горе наведених области: одредите руководиоца тима који ће бити одговоран за поуздану координацију. Он односно она ће планирати акције заједно са руководством предизборног тима и извештавати касније о успеху акције.

5.4 Период пре изборне кампање

Период прије изборне кампање служи интерном планирању пре свега припреме изборне кампање наведене у поглављу 5.2; у области рада са јавношћу то пре свега подразумијева следеће:
 • Мобилизирање
 • Привлачење симпатија
 • Представљање кандидата како би постали познати јавности
 • Повезивање странке и садржајних изјава у свијести јавности
 • Обраћање циљним групама.
Најважнији задатак у периоду предизборне кампање јесте осигурати јединствен, заокружен и ангажиран наступ странке у сваком месту.
На време се обратите члановима. На почетку предизборне кампање чланови треба да су већ мобилизирани и веома мотивисани. Пренесите ту мотивацију као уверења на околину.

5.4.1 Мобилизација чланова

Да би чланови били мобилизирани, морате их укључити у што ранијој фази. Многи чланови једва чекају да им се обратите и замолите да помогну. За то постоје двије могућности:

Допис

Пошаљите допис свим члановима своје изборне јединице. Представите себе, циљ наступајуће предизборне кампање и њене најважније теме у кратким цртама. Обратите се члановима директно и питајте их на који начин би жељели да помогну у предизборној кампањи. Понудите им могућност избора: организација, одржавање, подјела, прилози и сл.
Будите јасни: сваки облик помоћи је нужан и значајан.

Мобилизирање телефоном

Уколико желите да организирате телефонску акцију, потребна Вам је помоћ. Већ на почетку акције морате имати неколико волонтера.
Постоје две могућности мобилизације телефоном:
 • Можете позвати све чланове и замолити за подршку;
 • Можете позвати неке чланове – нпр. из одређених удружења - и позвати их на конкретне акције или манифестације.
Мобилизација телефоном има предности у томе што се остварује непосредни контакт са члановима и што на крају предизборне кампање неће бити неопходан телефонски маркетинг – позив на гласање, мобилизацијаитд. – у пуном обиму.

5.4.2 Представљање кандидата

Чак и веома активни посланици проводе много времена у парламенту, у надлежним огранцима, у посланичком клубу или у одређеним телима или на манифестацијама у читавој земљи. Због тога они имају веома мало времена за рад на локалном нивоу.
У нашем медијском друштву људи се за вријеме трајања мандата власти везују само за такозване „политичаре високог ранга". Телевизија, новине и часописи редовно преносе актуелне слике тако да је осигурано препознавање.
Реално посматрано, то не важи за посланике. Посланици, прије свега нови кандидати, морају стога тек да „постану познати". За ту визуелну предизборну кампању постоје неки класични медији:
 • Плакат кандидата
 • Проспект кандидата
 • Леци, брошуре
 • Новински оглас
 • Лични наступ
 • Интернет-презентација кандидата.

Плакат кандидата

Плакат кандидата пружа свим људима могућност да виде кандидата. То је најзначајнији медиј у предизборној кампањи.
Највећа предност плаката је истовремено и његова највећа слабост: слике кандидата на плакатима урезују се у памћење. Људи кандидате доживљавају онако како се они представљају. Зато мора велика пажња да се посвети фотографији и зато треба да буду понуђени заједнички термини за фотографирање како би се осигурало да фотографије буду професионално урађене. Продукција плаката треба на крају такође да буде урађена заједнички за све кандидате како би се искористиле све претходно наведене предности.
Јасно је да упркос свим покушајима не могу сви кандидати искористити те понуде – или не желе. Њима дајемо следећа упутства.
Приликом прављења своје фотографије за плакат водите рачуна о сљедећих неколико основних правила:
 • Ангажујте обавезно професионалног фотографа. Немојте прихватати понуде пријатеља који се фотографијом баве из хобија, иако су оне сигурно добронамерне и повољније.
 • Нека вам фотограф уради нормалне фотографије у великој резолуцији, он се у то разумије. Приватне фотографије са филма од 100, 200 или чак и 400 АСА нису довољно добре. Дигитална резолуција чак ни код добрих фотоапарата од 6 МБ ни издалека није довољно добра. Штампаријама су потребне фотографије и до 500 МБ за плакате формата А0.
 • Урадите портретне фотографије. Фотографија цјелокупне особе можда изблиза гледано изгледа боље, али плакати имају ограничен простор и углавном се посматрају из возила у покрету, а само веома ретко из велике близине. Било би штета да се на плакату скоро ништа не види.
 • Направите што више својих фотографија, иако то нешто више кошта. Добро је да касније можете изабрати најбољу од великог броја негатива.
 • Направите фотографије у различитој гардероби. Портрет ће касније можда имати неку другу позадину.
 • Нека Ваш предизборни тим учествује у избору. Ваши сарадници виде Вас другачије него Ви сами себе.
За плакате изаберите бели папир, отпоран на воду, може бити и с једне стране гладак. Потребно је да одштампан и савијен одређено вријеме стоји у води прије него што се залијепи (по норми ДИН).
Не заборавите: плакати су скупи и њихова израда релативно дуго траје. Немогуће је поново их штампати само због лоше фотографије.

Проспект кандидата

Проспект кандидата представља политичко средство за придобијање симпатија. Поред функције визуелног препознавања кандидата он даје информације о личности и о политичким ставовима и изјавама.
Централа странке би у оквиру услуга кандидату требало да понуди помоћ око прављења проспекта. Ако Ви као кандидат не желите да прихватите помоћ око прављења проспекта и желите да ангажирате предузећа за припрему и производњу у свом мјесту, жељели бисмо Вам дати следеће савете:
 • Искористите модел проспекта који је направила централа странке.
 • Орјентишите се према идентитету странке.
 • Користите фотографије у проспекту.
 • Користите фотографије кандидата; прикажите фотографије из приватног живота и себе у акцији, покажите контакт са грађанима, посјете фирмама, себе на путу, итд.
 • Немојте оптеретити проспект: предугачак текст одбија, не чита се, а за детаљне информације ионако није довољан.
 • Поделите проспект на јасне целине. Он мора да буде прегледан на први поглед.
 • Обавезно наведите интернет адресу или презентацију свог кандидата за све додатне информације.

Леци и брошуре

На време треба направити летке и брошуре о свим актуелним темама предизборне кампање.
Сва ова рекламна средства требало би добити преко централе странке или преко интернета.
Леци морају увијек бити актуелни. Све значајније теме морају бити покривене. Наведите контакт особе за летке како би евентуално могле да буду додате занимљиве теме, али и како би било могуће поставити питања.

5.5 Предизборне стратегије на локалном нивоу

Основне предизборне стратегије одређује странка на централном нивоу и оне зависе од резултата последњих година и програмских одређења Ваше странке.
То не значи да у кампањи у Вашем месту не да имати додатне стратегије, можда ћете чак и морати.
Додатна предизборна стратегија на локалном или регионалном нивоу ће зависити од локалних или регионалних услова у којима се налазе Ваша странка и Ваши кандидати.

5.5.1 Анализа политичких односа на локалном нивоу

Полазна основа анализе политичких односа у Вашем региону односно у области Вашег локалног огранака су претходни избори.
 • Какав је успех имала Ваша странка на посљедњим и претпосљедњим изборима на државном нивоу, а какав су успех имале остале странке?
 • Каква је била подела гласова на локалним изборима који су се одржали после тога?
 • Могу ли се установити трендови у понашању бирача?
Осим тога, да ли на локалном или регионалном нивоу постоје посебно значајне теме или расположења која треба узети у обзир када се одређује стратегија:
 • Да ли постоје теме које су се етаблирале као ефикасне у свакој предизборној кампањи?
 • Које теме ће у предизборној кампањи која предстоји бити од значаја за људе у Вашем окружењу?
Промене гласачког расположења у одређеној изборној области могу настати не само на основу политичких промена расположења већ оне могу имати и социјалне узроке – нпр. ако се структура популације промијенила услијед масовног досељавања или расељавања.
Пажљиво провјерите у којим областима Ваше надлежности односно надлежности Вашег локалног огранака у предизборној кампањи морате посебним ангажманом да се борите за гласове – посебно за гласове бирача променљивог расположења.
Почетна позиција Ваше странке одређује Вашу предизборну стратегију. Мобилизација, мотивисање или освајање: која од ове три стратегије најбоље одговара Вашој области ангажовања зависи од снаге странке у Вашој изборној јединици.

Мобилизација

Ако се већина бирача на претходним изборима увек одлучивала за Вашу странку, онда у овој предизборној кампањи прије свега треба да мобилизирате своје чланове и симпатизере, јер на изборима можете да побиједите само ако Ваши бирачи на дан избора заиста буду гласали за Вас.

Мотивисање

Уколико се политичко расположење мења од избора до избора, онда је број бирача који различито гласају у Вашој изборној јединици изузетно висок. Циљ стратегије мора бити да се у корист Ваше странке мотивишу неодлучни бирачи и они који мењају своју одлуку од избора до избора.

Освајање

Ако странка на последњим изборима по правилу није добијала већину гласова, предстојећи избори ипак пружају шансу за промену.
 • Да ли постоје конкретни разлози због чега је већина бирача до сада бирала друге странке? Да ли се ти разлози могу оправдати личностима или садржајима? У зависности од резултата анализе ставите до знања да познајете проблеме људи и да нудите алтернативу у односу на странку која је побеђивала до сада.
 • Да ли је противкандидат давао обећања која није могао испунити? Можете ли га суочити са незадовољавајућим резултатима?

5.5.2 Статистичке основе

Како бисте циљано планирали своју предизборну кампању и како бисте могли одлучити у којим областима се морате посебно интензивно залагати за политику и кандидате своје странке, важно је разјаснити и следећа питања:
 • У којој мјери се промијенио број грађана са правом гласа од посљедњих избора?
 • Колика је била излазност бирачког тијела на претходним изборима?
 • Како су на посљедњим изборима били подијељени гласови између странака?
 • Постоје ли изборне области или јединице у којима је Ваша странка традиционално јака или слаба?
 • Да ли је Ваша странка у појединим изборним јединицама на неким одређеним изборима имала натпросјечну побједу или губитак?
 • Колико има грађана који први пут излазе на гласање? Цифре које су неопходне за ову анализу можете добити на захтев од надлежних општинских управа и Завода за статистику. Што је област коју анализирате мања, то су Ваши закључци значајнији.

Демографска структура и понашање на изборима

Значајну помоћ у изборном планирању представљају подаци о структури становништва које можете затражити од Завода за статистику (на опћинском нивоу) или од других служби које се баве развојем града.
Провјерите сљедеће:
 • Да ли у области у којој спроводите кампању живи више жена или мушкараца,
 • Које старосне групе су у којој мјери заступљене.
 • Које образовање и која занимања су доминантна и
 • Да ли је већина становништва православне, католичке, исламске или неке друге вероисповести или није религиозна.
Сви ови подаци упућују на понашање становништва на изборима. Оцените податке заједно са члановима свог тима из дотичног мјеста како бисте одредили своју стратегију. Упоредите те податке о структури становништва са резултатима неколико претходних избора. Уколико су изборни резултати у истој или сличној социјалној структури за Вашу странку били различити, потребно је да испитате узроке:
 • Да ли је ангажман био већи у регионима гдје сте имали успјеха?
 • Да ли су други региони занемарени или чак избјегавани у кампањи?
 • Да ли сте имали посебно атрактивног кандидата или сте можда имали неког кандидата који уопће није популаран у том региону?
 • Да ли су Ваши чланови и волонтери били заиста подршка Вашем кандидату?
 • Да ли је обраћање бирачима преко различитих медија било оптимално или би га требало поправити?
 • Да ли су кандидат странке и локални огранак били успјешно присутни у новинама и на радију или је противник у том дијелу био у предности?
 • Да ли је противник посебно успјелим акцијама направио поене код грађана? Ако јесте, које су то акције биле?
 • Да ли су чланови странке у неком региону били боље мотивисани него у неком другом?
Распитајте се у сваком случају и о личним проценама дугогодишњих чланова. Локални политичари са дугогодишњим искуством често имају „ухо за народ" и у стању су и краткорочне и дугорочне промене расположења у бирачком тијелу протумачити на прави начин и тако дају значајне савјете када се ради о избору приоритетних активности или посебно важних тема.
Сачекати резултате – искористити сазнања – уштеда времена!
У предизборним кампањама са јако кратким временским роковима лако се дође у искушење да се прескочи овај облик статистичке анализе оквирних услова на локалном нивоу.
Треба урадити потпуно супротно!
Управо у ситуацији са веома кратким роковима потребно је предизборну кампању буде на прави начин испланирати и припремити. Само тако се вријеме може искористити за оптимално обраћање бирачима.

5.5.3 Расположење и јавно мнијење

Које теме су значајне људима у региону у којем планирате предизборну кампању као кандидат или као локални огранак?
Распитајте се какво је расположење бирача у Вашем месту. Кроз директан разговор најбоље ћете сазнати које теме су битне за људе. Најбоље прилике за директан разговор имате
 • Када грађане позовете телефоном или разговарате са њима у јавности,
 • На отвореним дискусијама и политичким манифестацијама, укључујући и манифестације говорника
 • На штанду
 • У кућним посетама
 • Ако организујете „отворена врата" странке, посланика и посланичких група на локалном нивоу.
Вођење разговора и сазнавање битних тема садржи у себи, осим тога, још један значајан аспект: Многи људи не сматрају да их политичари доживљавају озбиљно. Они често мисле да политика
служи одржавању на власти. Неки елементарни скептицизам у односу према политици и политичарима односи се на све странке подједнако. x Немојте стога с људима разговарати само о својим темама. x Пустите људе да говоре и сакупљајте предлоге и проблеме. x Водите рачуна о томе да одговорите на сва питања која су Вам постављена. Податке о расположењу и значајним темама можете добити и од трећих лица: x Замолите локалне чланове странке и огранака да Вам испричају о којим темама грађани посебно често међусобно разговарају. x Размотрите извјештаје новина и осталих медија укључујући и писма читалаца.
x Провјерите која удружења, асоцијације, интересне групе и грађанске иницијативе су активне у Вашем региону – којим темама се баве ове групе, ко су њихови чланови, колико људи се прикључило којој групи?
При том обавезно водите рачуна о томе да се не може свакоме удовољити. Ставите јасно до знања гдје су Вам границе. Тако ћете избјећи непотребне расправе са људима који касније ионако неће гласати за Вас.

5.5.4 Ваш кандидат и политички противник – анализа јаких страна и слабости

Кључну улогу у планирању предизборне кампање у појединим изборним јединицама игра кандидат странке. Да би се вјешто искористиле јаче стране кандидата, а прикриле евентуалне слабости, потребно је разјаснити себи на почетку кампање:
 • Каква је његова позиција у односу на кандидате осталих странака?
 • У ком дијелу он мора још тога да надокнади?
Анализа јачих страна и слабости пружа полазну основу за стратегију кандидата. Ко има већи број гласова када се ради о:
 • Компетенцији
 • Кредибилитету
 • Симпатијама
 • Популарности , медијској присутност, волонтерима
 • Финансијама у кампањи.
Како бисте лакше открили своје јаче и слабије стране односно јаче и слабије стране свог кандидата као и конкуренције, припремили смо за Вас табелу коју треба да попуните. Пронаћи ћете је у поглављу 6, под бројем 6.4.

Лични односи

Иако не би требало тако да буде, у предизборној кампањи се понекад борба води свим средствима. То значи да морате да се припремите за евентуалне нападе на Вашу личност и Вас лично. То се може догодити преко новина, у писмима читалаца, на манифестацијама политичког противника или на дискусијама са политичким противником.
Никада не заборавите:
 • Грађанима је доста свађа у политици.
 • Ипак морате да реагујете. Када је неко нападнут, а не реагује на нападе, он се ипак увијек доживљава као учесник.
 • Свесно одвојите личне нападе других од политичке аргументације. Ако је потребно, прекините разговор како бисте завршили личну интервенцију.
Ако сте припремљени за овакве нападе, моћи ћете да одреагујете на адекватан начин. Са становишта Ваше странке сљедећи начин понашања је исправан:
 • У сваком тренутку останите мирни и објективни.
 • Свима објасните да је дошло до личних напада од стране политичког противника.
 • Ставите до знања да лични напади представљају лош стил и да ће оптеретити сурадњу наредних година.
За већину људи пријатељски однос са људима који политички потпуно другачије размишљају у удружењима или у кругу пријатеља сасвим је нормалан. Онај ко се залаже за пријатељске односе у приватном животу упркос различитом размишљању увијек је у предности.

„Изборне чињенице"

У претходном поглављу представљена је посебна услуга „изборне чињенице": Код наступа познатих противничких кандидата потребно је њихове тврдње оповргнути у што краћем временском року и то подацима, цифрама, чињеницама – на интернету. Ова услуга интересантна је посебно новинарима. Она служи томе да се медијима и сопственим члановима странке ставе на располагање контра-аргументи како би било могуће критичко суочавање са тврдњама политичког противника.
Борите се и са политичким противником у Вашем месту чињеницама и аргументима. Одмах реагујте на противникове тврдње и најаве како се оне не би учврстиле у главама новинара и грађана. Медијима ставите на располагање одговарајуће изјаве за новинаре.

Нема коментара:

Постави коментар

Да би коментар био објављен мора да буде у складу са стандардима јавне комуникације и да буде писан ћирилицом.
Хвала.

Паланка на вези - Google+ Posts

Листа блогова Паланка на вези