субота, 31. март 2012.

(Пред)изборне теме: Одржавање чистоће у граду и селима, опште уређење града и села у општини, кућни ред у стамбеним зградама, држање домаћих животиња, начини и услови за постављање привремених објеката на јавним површинама, оглашавање у општини

Да ли ће нови сазив скупштине општине преиспитати постојеће и донети нове одлуке којима се уређују нека питања значајна за живот свих грађана општине Смедеревска Паланка?
Кандидати за одборнике (углавном) мудро ћуте али грађане интересује да ли ће се иновирати постојеће или донети нове одлуке које унапређују квалитет живота у граду и општини у целини. На потезу су кандидати за одборнике ако их мишљење грађана о животним темама (уопште) интересује. Мада по показаном ентузијазму већину интересује само изборни плене (16000 дин. месечне накнаде, могућност да се запосле "своји" људи у јавним предузећима и установама, и сличне вештине и привилегије).
На званичном сајту општине нема информација (донетих одлука) о овим темама, односно не постоји могућност да се грађани са већ постојећим одлукама упознају на транспарентан начин. Ово није чудно јер је Општина Смедеревска Паланка једна од ретких у Србији која нема Информатор о раду.  Да би сте било шта у Смедеревској Паланци урадили морате да свратите у кафић "У четири ока" код одговорне господе.
Наводе се неке теме које могу да буду интересантне грађанима.
 1. Одржавање чистоће у граду и селима
  • одлагања смећа на место (депонију) предвиђено просторним планом;
  • чишћења јавних површина;
  • убацивања смећа са јавних површина у сливник;
  • превоза смећа и фекалија уз стандардне мере превентиве;
  • одлагања смећа ван контејнера;
  • одлагања кабастог смећа поред контејнера у за то одређено време;
  • бацања папира и опушака ван корпи за ђубре;
  • бацања смећа на јавну површину;
  • паљења смећа и бацања жара у контејнере;
  • чишћења јавне површине испред сталних и привремених објеката од стране власника или корисника;
  • растурања рекламних листића и плаката по јавној површини;
  • цепања дрва или угља на јавној површини
  • прања аутомобила на јавној површини;
  • утовара или истовара робе на местима где су хидранти:
  • остављања хаварисаних и нерегистрованих возила и прикључних машина и опреме на јавним површинама;
  • остављања на јавној површини остатака биљне масе приликом кресања дрвећа и кошења траве;
  • одржавања чистоће јавне површине око градилишта од стране извођача радова;
  • изливања септичких јама на јавној површини;
  • оправљања возила на јавној површини и замена уља;
  • смештања робе и амбалаже на јавним површинама;
  • чишћења јавне површине од атмосферских падавина (снег и лед) испред зграда и пословних објеката од стране ЈКП , правних и физичких лица која користе те објекте односне земљиште;
 2. Опште уређење града и села у општини
  • исправност поклопаца на шахтовима.
  • недозвољене продаје робе ван продавница и пословних објеката;
  • одржавање излога у чистом и исправном стању)
  • уредног одржавања и исправности јавних часовника;
  • одржавања уредних, чистих и у исправном стању подземних пролаза и уређаја у њима;
  • одржавања чистих фасада зграда и балкона;
  • одржавања чистим и уредним дворишта стамбених зграда;
  • одржавања чистим и уредним ограда око стамбених и пословних зграда;
  • одржавања чистим и уредним јавне комуналне објекте;
 3. Кућни ред у стамбеним зградама
  • прављења буке у становима која угрожава остале станаре;
  • прављења буке до собне јачине различитим машинама (радио, ТВ, музички уређаји), певањем и свирањем у стану;
  • поштовање кућног реда у периоду од 13,00 до 17,00 и 22,00 до 05,00 часова (време одмора)
  • бацања смећа и других отпадака по заједничким просторијама;
  • прљања и оштећења зидова по заједничким просторијама;
  • држања кућних љубимаца у складу са важећим прописима;
  • бесправног узурпирања заједничких просторија;
 4. Држање домаћих животиња
  • извођења паса без поводца;
  • извођења паса без заштитне корпе;
  • пуштања паса да се слободно крећу;
  • чишћења јавне површине или заједничке просторије које кућни љубимци запрљају;
  • шишања паса на јавном месту;
  • држање паса и мачака у становима и двориштима породичних стамбених зграда; голубова и пчела
 5. Начини и услови за постављање привремених објеката на јавним површинама
  • постављања објеката у складу са прописима;
  • постављања уз потребна одобрења у складу са дозволом;
 6. Оглашавање у општини
  • контрола постављених рекламних плаката, паноа и светлећих реклама на јавној површини, стамбеним и пословним објектима;

1 коментар:

 1. у потпуности се слазем са предлогом :чишћења јавне површине испред сталних и привремених објеката од стране власника или корисника; јер са ЈА ЛИЦНО ИМАО НЕПРИЈАТНО ИСКУСТВО КАДА САМ РЕАКО КОМСИЈИ ДА ОЦИСТИ СНЕГ ИСПРЕД СВОГА ДЕЛЕ КУЦЕ(ОВЕ ГОДИНЕ КАДА ЈЕ БИЛА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА)ПРИЈАВИО МЕ ПОЛИЦИЈИ КАКО ГА УЗНЕМИРАВАМ А ПРИТОМ ЈЕ ЗАУЗЕО ТРИ 3МЕТРА ПУТА ОГРАДИО ОГРАДОМ КОЈА ЈЕ ПОРЕД ТОГА ЗАРАСЛА СИБЛЈЕМ страсно невероватно ,Потрудицу се свом снагом да се такве особе казне од стране комуналне и саобрацајне инспекције за такво понасанје понасанје ,поздрав Саша Зечевић Зека

  ОдговориИзбриши

Да би коментар био објављен мора да буде у складу са стандардима јавне комуникације и да буде писан ћирилицом.
Хвала.

Паланка на вези - Google+ Posts

Листа блогова Паланка на вези