петак, 16. март 2012.

Основни принципи у вођењу предизборне кампање

У овом тексту је дат адаптирани приказ/извод из текста "Приручник за предизборну кампању" у издању Конрад Аденауер Стифтунг, 2005. Надам се да ће помоћи онима који озбиљно планирају да учествују у изборној кампањи.

2.1 Састављање изборне листе

Састављање изборне листе везано је за законске одредбе. У то спадају:
 • Одредбе у вези са термином
 • Формалне одредбе за формирање изборне листе
 • Формалне одредбе у вези са подношењем изборних предлога

2.1.1 Термини и рокови

Редовни мандат државног парламента, као и парламената на нижим нивоима власти и локалних скупштина износи четири године. Рокови за састављање и предавање изборних листа и предлога произлазе из изборног закона.
Када се одржавају превремени избори за одређени ниво власти Централна изборна комисија утврђује посебан роковник изборних радњи према којему се неки рокови утврђени у Изборном закону могу скратити.

2.1.2 Изборни закони и статут странке

За састављање листа за државне и локалне изборе постоје строги прописи. Ти прописи су саставни део изборних закона. Водите рачуна посебно од почетка о следећим прописима:
 • Право да буде биран има сваки/а држављанин/ка који/а на дан избора има 18 година или више и располаже активним и пасивним бирачким правом. Сваки кандидат потписује изјаву којом прихвата кандидатуру.
 • Свака политичка странка својим интерним правилима утврђује процедуру састављања и верификације кандидатских листи. Листе верификује главно политичко тело предвиђено статутом странке.
 • Изборни предлози морају задовољавати у Закону наведену форму (имена и ознаке странке)
 • Водите рачуна да предлоге које добијете одмах морате провјерити како би било довољно времена за евентуалне исправке.
Такође, потребно је у вези са свим изборним питањима консултирати правника из ваше странке, односно члана изборног штаба ваше странке задуженог за правна питања
Обавезно водите рачуна о прописима везаним за изборни поступак.

2.1.3 Почетак предизборне кампање

Изборне листе се састављају у оквиру седница којима присуствује велики део чланова странке. Искористите стога те седнице као врло значајан подстицај на путу ка изборима. Упутите својим члановима позив у складу са статутом.
Припремите седницу тако да од ње можете направити успешан медијски догађај. Искористите је такође као платформу на којој можете кратко и сажето представити програм.

2.2 Финансије и правни оквир

2.2.1 Планирање финансија и финансијска комисија

На почетку своје предизборне кампање треба да направите финансијски план:
 • Колика средства ћете имати на располагању?
 • Који задаци Вас чекају?
Како бисте планирали прикупљање додатних средстава, можете да оснујете финансијску комисију. Њени чланови би требало да буду:
 • Благајник
 • Локални носиоци мандата
 • Представници привреде
Приликом свих активности у циљу прибављања донација водите рачуна одредбама Закона о финансирању политичких странака!

2.2.2 Успешно прибављање донација

Како бисте имали успјеха са прибављањем донација и са обраћањем члановима и присталицама на одговарајући начин, саставили смо за Вас неколико предлога:
 • Користите све начине комуникације који Вам стоје на располагању.
 • Основни предуслов за успешну кампању прибављања донација јесте брижљиво припремана база података са адресама. Направите базу података са именима и адресама донатора као и могућих будућих донатора (нпр. табелу у Excel-у).
 • Посебно је значајно да водите рачуна о томе да функција, име и адреса буду исписани без грешке и да су увек актуелни! Спремност за донацију Вашег донатора одмах ће опасти ако од Вас добије допис са погрешним именом или адресом.
 • Уколико се обраћате предузећима, сазнајте најпре телефоном функцију своје контакт особе у том предузећу. Када шаљете допис у коме молите за донацију, никада немојте почети са „Поштоване даме и господо...“.

Лични контакт

Увијек се изнова показује да спремност за донације фирми и појединаца није посебно изражена. Стога је лични контакт посебно значајан критеријум за успешно анимирање донатора. Кандидати лично или – а ово је понекад још ефикасније – познате личности из неког краја требало би обавезно да покушају остварити лични контакт са потенцијалним донаторима.
 • Идите лично на састанак.
 • Ако је могуће закажите термин за састанак.
 • Похвалите своје кандидате.
 • Опишите циљеве своје странке. За лични контакт врло је значајно навести сврху донације:
  • Наведите најмање један конкретни пројект за који ће се искористити донације.
  • Наведите и укупне трошкове и циљеве тог пројекте.
  • Понудите по могућности и алтернативне пројекте. Лични контакт треба да покушате успоставити свуда гдје постоји могућност добијања већих донација.

Циркуларна писма донаторима

Циркуларна писма упућена донаторима нису тако лична као што је то непосредни контакт. Она су, међутим, згодна када је потребно обратити се већој циљној групи, нпр:
 • Члановима странке
 • Надзорним и управним одборима правних лица у којима није уложен јавни капитал 25% и више
 • Приватним предузећима, која не обављају јавне услуге на основу уговора са владом.
Посебно водите рачуна о томе да они којима се желите лично обратити или којима сте се већ лично обратили не буду на списку особа којима треба да се пошаље циркуларно писмо.

Молба за донацију

Поред конкретног и личног обраћања постоје и следеће могућности:
 • Замолите за донацију у циркуларним писмима.
 • Позивајте на донацију у публикацијама, брошурама.
 • Ако мобилизирате чланове и бираче телефоном, можете и том приликом да замолите задонацију за своју предизборну кампању.
 • Спомените донације и приликом својих активности и манифестација.
 • И на својој интернет страници обратите се потенцијалним донаторима.
И у овој области важи следеће: Донација је за многе људе занимљивија и „опипљивија“ уколико не тражите апстрактне новчане износе већ понудите конкретне „изборне пакете“.
На пример:
 • Тражите донацију за штампање 100 плаката кандидата или проспеката о кандидату.
 • Тражите донацију у вредности једног издања материјала (разгледнице, брошуре, итд.) за одређену кампању.

Спонзорство

Још једна могућност финансирања Ваших манифестација јесте спонзорство. Можете, на пример, да замолите угоститељске објекте да буду спонзори Ваших манифестација: угоститељ ставља на располагање храну и пиће, а заузврат добија могућност да се рекламира на Вашој манифестацији. Исто важи и за позивнице, публикације или огласе. Када се ради о партнерском односу са циљем спонзорства такође важи следеће: обратите пажњу на законске одредбе и консултујте финансијског саветника, уколико имате питања.

Улагање свог времена

Свака помоћ је добродошла: вјероватно Вас неће обрадовати само новчани прилози већ ћете бити захвални и некоме ко пристане да уложи своје време. Позовите чланове и присталице да бесплатно помогну у Вашој предизборној кампањи.
Бесплатни сарадници уштедет ће Вам новац.

Многе предизборне активности, за које се подразумијева да се обављају на добровољној бази, све више се обављају уз новчану надокнаду. У такве активности спада, између осталог,
 • Лепљење плаката
 • Диљење рекламног материјала
 • Организација манифестације
 • Послужење. Добровољни помагачи у предизборној кампањи представљају уштеду у новцу. Додатни савјет: Придобијте младе или нове чланове за добровољну помоћ. Управо ученици, студенти, пензионери или незапослени често имају проблем са плаћањем чланарине.
Замолите у договору са локалним одбором тј. огранком за могућност да оне који пружају конкретну помоћ у предизборној кампањи ослободите плаћања чланарине у трајању до једне године. Од тога ће профитирати добровољни помагачи, окружни одбор, као и кандидати.

Захвалите се

Учините страначке прилоге и донације за чланове и присталице своје странке што је могуће атрактивнијим тако што ћете им понудити нешто за њихов прилог. Можете нпр. у зависности од висине донације, направити градацију у изражавању своје захвалности – тај систем се већ дуго врло успешно примењује приликом „прикупљања прилога“ у САД.
У наставку Вам представљамо примјер таквог система градације. Наравно да Ваш однос према прилозима и Ваша комуникација са донаторима зависи од Ваших личних и финансијских могућности.
 • Донације у висини до xxx дин.
  Донатор добија писмо-захвалницу и потврду о донацији.
  Уз писмо-захвалницу приложен је и мали рекламни материјал. Поштом или електронском поштом донатор се обавештава о текућим кампањама и акцијама.
 • Донације у висини до xxx дин.
  Донатора додатно позива телефоном сарадник предизборног тима, а уз то он добија и „Почасну захвалницуļ као „особа која значајно подржава предизборну кампањуļ. Уз писмо је приложен вредан и значајан рекламни материјал.
  По завршетку предизборне кампање позовите донаторе на мали коктел како бисте им се лично захвалили.
 • Донације у висини до xxx дин.
  Донатор додатно добија личну позивницу кандидата из свог мјеста на разговор уз ручак.
  Као посебну „посластицуļ можете у периоду након избора покушати да на такав ручак позовете и неког од високорангираних политичара.
Али, водите рачуна о следећем:
Не смијете створити утисак да се новац од донације користи за финансирање израза захвалности. Својим изразима захвалности дајте лични печат.

На крају

Не устручавајте се да донаторе који су једном помогли Вашу предизборну кампању и други и трећи пут позовете да Вам помогну. У том случају је, међутим, од великог значаја да се таквом донатору обратите на другачији начин: најпре се захвалите за већ пружену помоћ, а онда изложите због чега поново молите за подршку. Никако немојте вишеструким донаторима слати циркуларна писма која се у начину обраћања не разликују од обраћања онима који први пут дају прилог!

2.2.3 Примање донација и потврда о пруженој донацији

Побрините се за то да се донације не предају у готовом новцу. Примање прилога најлакше се контролише уколико се они уплаћују на посебан рачун. То помаже и код испуњавања свих неопходних законских прописа. Морате имати одговарајућу документацију за сваку примљену донацију.
Закон о финансирању политичких странака прописује да је политичка странка дужна издати потврду физичком и правном лицу од кога је примила прилог. 
 
2.3.Манифестације
Приликом организирања јавних манифестација треба водити рачуна о правним прописима.

2.3.1 Дозволе

За јавне манифестације у просторијама организатора или у угоститељском објекту није потребна никаква посебна дозвола.
За манифестације на јавним трговима или на јавним местима скуп је потребно најавити надлежној полицијској управи. Исто тако, потребна је дозвола надлежног општинског органа за заузимање јавне површине. Захтев за ову дозволу потребно је поднијети на време, јер према одредбама Изборног закона предност при заузимању јавне површине има онај политички субјект који је пре предао захтев за заузимање јавне површине надлежном општинском органу.
За продају намирница и освежења током скупа, посебно за продају алкохолних пића, потребно је добити посебну дозволу надлежног општинског органа и надлежне санитарноветеринарске инспекције.
И ове дозволе потребно је обезбедити на време.
У вези са овим питањима најбоље је на вријеме консултовати надлежне органе локалне власти.

2.3.2 Заштита ауторских права

Јавно пуштање музике регулисано је одредбама Закона о ауторском и сродним правима. Законом је предвиђено да аутор има искључиво право да другоме забрани или дозволи да његово дело јавно репродукује.
Такође је предвиђено да аутори своја права могу колективно остваривати преко организације за колективно остваривање ауторских права.
Тарифом агенције за заштиту ауторских права предвиђено је плаћање накнаде за јавно саопштавање музичких дела на јавној манифестацији.
Препоручује се да се организатор пре одржавања политичке манифестације обрати Агенцији ради прибављања сагласности аутора за јавно извођење њихових музичких дела на тој манифестацији.

2.3.3 Осигурање

Манифестације странке су осигуране у оквиру обавезног осигурања странке уколико странка у целини има обавезно осигурање и уколико се ради о манифестацијама или слављима која су у складу са статутом странке или произлазе из сврхе постојања странке. То значи: За материјалну или личну штету према трећим лицима насталу у оквиру манифестација или у предизборној кампањи странка има обавезно осигурање.
Проверите унапред да ли Ваша странка има закључено осигурање.
Штета настала у предизборној кампањи на возилу у принципу је покривена обавезним осигурањем возила. Провјерите да ли Ваша странка има каско осигурање возила.
Проверите унапред какво осигурање има Ваша странка. У случају потребе постоји и могућност додатног осигурања за период предизборне кампање.
 • Уколико изнајмљујете скупу техничку опрему за позорницу или музичке уређаје, постоји могућности да их осигурате од штете или губитка осигурањем за електронику. Но, најбољи начин је да ту опрему изнајмите од одговарајуће агенције и да уговором прецизирате њихову обавезу осигурања електронике.
 • Штета која настане употребом камиона нпр. приликом постављања бине, транспорта гостију може бити покривена само осигурањем возила (или осигурањем организатора скупа).
 • Гаранције за гардеробу постоји једино ако се преузме одговорност за њено чување.
 • Гости одговарају за штету коју сами проузрокују. Када постоји захтев за надокнаду штете, одговоран је гост или његово приватно обавезно осигурање од одговорности. често се, међутим, дешава да се нпр. оштећења изазвана вандализмом установе тек накнадно тако да кривац за штету не може бити установљен. Због тога организатор мора сам да надокнади ту штету, иако је није проузроковао.
 • Код нападног понашања госта организатор мора да затражи од дотичног госта да напусти скуп и мора га испратити. У супротном може бити позван на одговорност у случају настанка штете.
 • Организатор манифестације не може обавезно да буде позван на одговорност за штете настале у окружењу манифестације – нпр. штета на паркингу, протести у окружењу.
 • Уколико гост или члан нанесу штету самом себи (нпр. приликом постављања штанда испрљају сопствену јакну), ради се о властитој штети која се не може надокнадити.
 • Уколико се Ваш скуп одржава на јавном тргу, можда и општина има обавезу да води рачуна о сигурности саобраћаја, нпр. уредним причвршћивањем постојећих сталака за бицикле или саобраћајних знакова.
 • Странка не одговара за повреде приликом спортских такмичења.
 • Изостанак манифестације због лошег времена, нестанка струје или болести  уметника може бити покривен одвојеним осигурањем.   

Нема коментара:

Постави коментар

Да би коментар био објављен мора да буде у складу са стандардима јавне комуникације и да буде писан ћирилицом.
Хвала.

Паланка на вези - Google+ Posts

Листа блогова Паланка на вези