недеља, 1. април 2012.

(Пред)изборне теме: Омладинска политика

Да ли ће кандидати за одборнике у СО Смедеревска Паланка младима понудити фразе (као до сада) или конкретна решења њихових проблема?
Према савременом разумевању омладинске политике омладинска политика представља целовиту, свеобухватну и међусекторску стратегију за унапређење квалитета живота младих. Политика за омладину представља својеврсни "уговор" између државе/локалне самоуправе и младих, који настаје у консултативном (партнерском) односу власти, разних удружења  и самих младих. Активна партиципација младих представља окосницу сваке омладинске политике.
 Млади и омладинске организације треба да активно учествују како у креирању, тако и у имплементацији омладинске политике на националном, регионалном и локалном нивоу. 
Омладинска политика не би требало да третира младе "као проблем који треба решавати, већ као важан ресурс и да изрази начине на које ће млади људи препознати своје потенцијале као грађани" који могу активно допринети друштвеном развоју.
Садржина омладинских политика је специфична за сваку земљу/локалну самоуправу , али већина тема може се груписати у 4 главне области:
 •   образовање
 •   социјална укљученост и равноправност
 •   активно грађанство и партиципација
 •   сигурност, здравље и благостање младих
У циљу формулисања смерница за развој омладинске политике, као и за евалуацију постојећих стратегија за младе, дефинисани  су пакети друштвених могућностиť за младе људе.
Ови "пакети" су:
 1. Образовање- учење током читавог живота, (не)формално образовање и обука, друштвено признање вештина и компетенција стечених у неформално-образовном сектору. Треба повећати број младих људи који су укључени у процес учења током читавог живота, кроз формално или неформално образовање, без обзира на њихов пол, социјално и културно порекло. Квалификације стечене у структурисаном и планираном неформалном образовању треба да буду препознате и признате као део учења током читавог живота.
 2. Приступ савременим технологијама- Треба повећати број младих људи који имају приступ савремним технологијама и који су адекватно обучени да их користе за сопствену добробит.
 3. Стручно саветовање и професионална оријентација- Треба повећати број младих људи који имају могућност да добију стручни савет приликом избора сопствене професије.
 4. Информације- Треба повећати број омладинских информативних центара, специјалних информативних емисија за младе у медијима, као и број инфо-пунктова за младе. Такође, треба повећати и број младих људи који су директни корисници ових услуга
 5. Могућност социјалне и здравствене заштите- Треба повећати број младих људи који бирају здрав стил живота. Такође, треба повећати могућности за добијање савета и помоћи у области здравствене и социјалне заштите.
 6. Становање- Треба повећати број локалних власти, које, у сарадњи са републичком владом, раде на планском решавању стамбеног питања младих
 7. Запошљавање- Треба повећати број младих људи који имају могућност да раде и да за тај рад буду адекватно плаћени.
 8. Мобилност и путовање- Треба повећати могућности младих да путују и тако обогате сопствено животно и интеркултурално искуство или стекну различите професионалне квалификације.
 9. Правда и права младих- Треба тежити доношењу закона и одлука органа власти који се тичу младих, као и праксу правног система за омладину.
 10. Могућности за партиципацију и активно грађанство- Треба повећати број мера републичких или локалних власти, усмерених на пружање простора младима да делују као активни грађани, да активно учествују у јавном животу и користе своје право да искажу сопствено мишљење и да се удружују.
 11. Забавни, културни и друштвени садржаји за младе- Треба повећати могућности да млади људи буду корисници забаваних и културних садржаја, као и могућности да постану активни у друштвеним и волонтерским активностима.
 12. Спорт- Неопходно је унапредити услове за спортске и рекреативне активности за младе или их створити тамо где у овом тренутку не постоје.
 13. Омладинске размене и интернационално искуство- Младим људима треба омогућити да путују још у раној младости, а треба повећати и број младих људи који су учествовали у омладинским разменама (усмереним како на стицање знања, тако и на стицање практичног искуства).
 14. Сигурно животно окружење- Треба смањити број младих људи који су били жртве криминала или насиља, као и број младих људи извршилаца насилних радњи.
Да ли ће кандидати за одборнике у СО Смедеревска Паланка младима понудити фразе (као до сада) или конкретна решења њихових проблема?

Нема коментара:

Постави коментар

Да би коментар био објављен мора да буде у складу са стандардима јавне комуникације и да буде писан ћирилицом.
Хвала.

Паланка на вези - Google+ Posts

Листа блогова Паланка на вези