среда, 4. април 2012.

Преносимо са блога Развој: Евалуација рада локалне самоуправе

Развој: Евалуација рада локалне самоуправе:
Пред нама су републички и локални извори и потребно је да оценимо резултате рада локалне самоуправе, конкретно у нашој општини, на један објективан начин да би смо изабрали представнике народа који могу да одговоре изазову времена.

У овом и наредним прилозима презентираће се инструменти за оцењивање локалне самоуправе скупом објективних показатеља.


У следећим табелама наведене су кључне улоге и способности делотворне и ефикасне (идеалне) локалне самоуправе, која представља основни критеријум у односу на процену квалитета њеног рада. Кроз табеле су наведене три основне улоге локалних самоуправа, и то: управљање, услуге и ангажовање заједнице
Улога 1 – УПРАВЉАЊЕ

ВИЗИЈА И СТРАТЕГИЈА
РУКОВОЂЕЊЕ ЉУДИМА
КОМУНИКАЦИЈА
 • Доношење реалистичне визије у сарадњи са локалним становништвом и организацијама, успостављајући равнотежу између потреба за краћи и за дужи рок.
 • Доношење локалних стратегија, уз адекватно информиасња јавности подстичући и неактивне актере да дају свој допринос у њиховој изради.
 • Применом позитивних примера из праксе, успостављати високе стандарде понашања и рада.

 • Вредновање свих запослених и изабраних чланова, обезбеђујући им одговарајућу подршку и средства како би могли да имају конструктивну улогу.
 • Примена ефективних мера за постизање дисциплине запослених и подстицање напредовања у каријери.
 • Препуштање одговорности руководиоцима, где је то прикладно и подршка иновативности.

 • Стизање до свих група у заједници, одржавајући дијалог и помажући им да се укључе у активности локалних власти. 
 • Ажурно информисање изабраних лица, запослених и локалног становништва о политици рада и успешности рада и консултовање с њима у вези са плановима. 
 • Обезбеђивање да сва изабрана лица буду доступна за контакт и да буду истински заинтересована за локално становништво.
Улога 2 - АНГАЖОВАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕУЧЕШЋЕ ГРАЂАНА
УСПОСТАВЉАЊЕ САВЕЗА
 • Редовно информише грађане; тражи, слуша и одговара на мишљење локалне заједнице и радо прихвата повратне информације о искуству које су имали корисници услуга.
 • Ствара могућности за учешће локалне заједнице у осмишљавању и пружању услуга.
 • Успоставља тела која ће бити активна у појединим насељима и осигурати учешће грађана у процесу одлучивања на локалном нивоу.
 • Подстиче на регистровање и гласање.

 • Успоставља јаке партнерске односе (нпр. за пружање услуга) са локалним организацијама, као и са другим нивоима власти.
 • Ствара могућности за локалне организације како би допринео ефектној управи на локалном нивоу.
 • У највећој могућој мери користи могућности у међународном контексту.Улога 3 - УСЛУГЕПЛАНИРАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ
ИНОВАЦИЈЕ
УПРАВЉАЊЕ УСЛУГАМА
УПРАВЉАЊЕ
Има јасно испланиран начин рада на нивоу заједнице, корпоративном нивоу и нивоу услуга како краткорочно гледано, тако и на средњи рок. 
Има јасне механизме за праћење успешности рада локалних пружалаца услуга. Јасно и јавно извештава о резултатима рада и плановима за будућност. Консултује изабрана лица, запослене и кориснике о устројству локалних пружалаца услуга.
Не мири се са постојећом ситуацијом и уводи нове идеје и бољи начин рада.

Настоји да установи најбољу праксу, дели лекције и обезбеђује могућности учења.

Користи управљање пројектом на ефикасан начин у циљу увођења промене и постизања конкретних циљева.
Управља услугама на ефикасан и делотворан начин, тако да постиже одговарајућу вредност за новац, подстиче запослене да дају све од себе и узима у обзир мишљење корисника услуга.

Користи циљеве, приоритете, показатеље успешности рада, стандарде и постављене циљеве у свим услугама како би подстакао већу успешност рада и да би показао одговорност.

Упоређује свој рад са најбољим примерима код других органа и поставља циљеве за унапређење. Врши детаљно оцењивање успешности рада испоручилаца услуга како би се постигло стварно побољшање
Транспарентно управља финансијама како би се постигла максимална корист, пружила одговарајућа вредност за дати новац и избегао ризик са којим се не може изаћи на крај.

Користи средства на најбољи могући начин.

Обезбеђује да управљање средствима буде у складу са циљевима и приоритетима локалних органа власти.

Коришћени ресурси: 
Приручник за јачање капацитета локалне самоуправе кроз програм развоја управљања, СКГО, Београд 2008.

Нема коментара:

Постави коментар

Да би коментар био објављен мора да буде у складу са стандардима јавне комуникације и да буде писан ћирилицом.
Хвала.

Паланка на вези - Google+ Posts

Листа блогова Паланка на вези